plamienka
10.12.09,06:38
Chcela som sa poradiť s niekym, kto sa stretol s nasledovným: Sme autoservis, ktorý opravuje autá po haváriach a pracujeme pre poisťovne. Teraz máme dôsledkom havárie zničené auto, ktoré máme na leasing, auto sme si havarijne poistili my. Teraz si auto chceme opraviť sami a nastáva problém. Poisťovňa nám všetky náklady nechce bez faktúry preplatiť. Faktúry za nákup materiálu k oprave poistovni zdokladovať vieme, ale my potrebujeme dať do faktúry aj normohodinu za opravu. Mozeme si sami sebe fakturovať? Ak sme platiteľmi DPH môžeme vystaviť faktúru bez DPH? Lebo ak vystavime fakturu s DPH, tak poistovna nam DPHcku aj tak nezaplati a tak budeme mat pohladavku, ktora nebude nikdy uhradena.
Rozni auditory uz nam radili, aby sme ziadnu faktúru nevystavovali a uz vobec nie bez DPH. Mame vraj napisat list poistovni a vsetko do listu zapisat, ale poistovna nam bez faktury nic nepreplati. Prosim, ak nam viete poradit, napiste. Dakujeme
Zoltán Kovács
10.12.09,07:08
Chcela som sa poradiť s niekym, kto sa stretol s nasledovným: Sme autoservis, ktorý opravuje autá po haváriach a pracujeme pre poisťovne. Teraz máme dôsledkom havárie zničené auto, ktoré máme na leasing, auto sme si havarijne poistili my. Teraz si auto chceme opraviť sami a nastáva problém. Poisťovňa nám všetky náklady nechce bez faktúry preplatiť. Faktúry za nákup materiálu k oprave poistovni zdokladovať vieme, ale my potrebujeme dať do faktúry aj normohodinu za opravu. Mozeme si sami sebe fakturovať? Ak sme platiteľmi DPH môžeme vystaviť faktúru bez DPH? Lebo ak vystavime fakturu s DPH, tak poistovna nam DPHcku aj tak nezaplati a tak budeme mat pohladavku, ktora nebude nikdy uhradena.
Rozni auditory uz nam radili, aby sme ziadnu faktúru nevystavovali a uz vobec nie bez DPH. Mame vraj napisat list poistovni a vsetko do listu zapisat, ale poistovna nam bez faktury nic nepreplati. Prosim, ak nam viete poradit, napiste. Dakujeme


Obyčajne sa to rieší tak, že vystaví sa faktúra, ale len pre účely likvidácie poistenj udalosti. V účtovníctve sa táto fa neobjaví.
ľubka
10.12.09,17:22
neviem si to dosť dobre predstaviť, ako vystaviť sama sebe faktúru
a_je_to
13.12.09,01:33
Chcela som sa poradiť s niekym, kto sa stretol s nasledovným: Sme autoservis, ktorý opravuje autá po haváriach a pracujeme pre poisťovne. Teraz máme dôsledkom havárie zničené auto, ktoré máme na leasing, auto sme si havarijne poistili my. Teraz si auto chceme opraviť sami a nastáva problém. Poisťovňa nám všetky náklady nechce bez faktúry preplatiť. Faktúry za nákup materiálu k oprave poistovni zdokladovať vieme, ale my potrebujeme dať do faktúry aj normohodinu za opravu. Mozeme si sami sebe fakturovať? Ak sme platiteľmi DPH môžeme vystaviť faktúru bez DPH? Lebo ak vystavime fakturu s DPH, tak poistovna nam DPHcku aj tak nezaplati a tak budeme mat pohladavku, ktora nebude nikdy uhradena.
Rozni auditory uz nam radili, aby sme ziadnu faktúru nevystavovali a uz vobec nie bez DPH. Mame vraj napisat list poistovni a vsetko do listu zapisat, ale poistovna nam bez faktury nic nepreplati. Prosim, ak nam viete poradit, napiste. Dakujeme
Keď opravujete havarované auto inému, vystavujete faktúru pre odberateľa opravy. Ten ju uhradí vám....a predloží poisťovni ako podklad na likvidáciu poistnej udalosti. Poisťovňa mu uhradí faktúru - iba základ bez DPH, lebo tú si poškodený uplatní priamo z vašej faktúry v svojom odpočte.
Keď opravujete havarované auto sebe, tak faktúru nevystavíte sami sebe /!/..... ale priamo na poisťovňu - akoby odberateľa, s textom....Na základe hav. poistenia č. xx fakturujeme vám ako podklad k svojej poistnej udalosti č. ohlásenia xx opravu vlastného havarovaného auta....a vyčíslite opravu bez DPH.....s poznámkou, že nie je zdaniteľným plnením. Ak je dohodnutá spoluúčasť, musíte ju vyčísliť ako mínusovú položku fakturácie. Poisťovňa vám musí faktúru uznať..... keď ju uznáva iným..... a uhradiť. K fakturácii DPH nie je dôvod, lebo k použitým materiálom ste si uplatnili odpočet a práce nie sú zdaniteľným plnením, lebo ste ich dodali sami sebe, na odstránenie škody na podnikateľskom majetku. Náhrada škody nie je protihodnotou v zmysle ZoDPH.
Faktúru zaúčtujete ako 378/648, spotrebu materiálu a prác na opravu 549/112,622, rozdiel súm 549 a 648 by mal byť v sume spoluúčasti.... a pripočitateľná položka.
IvoM
13.12.09,09:22
Rozalka
13.12.09,10:16
. .... Faktúru zaúčtujete ako 378/648, spotrebu materiálu a prác na opravu 549/112,622, rozdiel súm 549 a 648 by mal byť v sume spoluúčasti.... a pripočitateľná položka.
Prečo pripočítateľná položka? a prečo na účet 549?
Veď nejdo o škodu.
§ 27 26 ZoÚ
(6) Na účely tohto zákona sa škodou na majetku rozumie neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata majetku.
a_je_to
13.12.09,12:05
Prečo pripočítateľná položka? a prečo na účet 549?
Veď nejdo o škodu.
§ 27 ZoÚ
(6) Na účely tohto zákona sa škodou na majetku rozumie neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata majetku.

§ 27 ZoÚ ? Asi si myslela § 26, ods. 6.....ale to je drobný detail....rozumieme sa. Ja na 549 účtujem aj náklady na odstránenie škody - vlastné, aj fakturované, ktoré sa uplatnia u poisťovne, ako škodová udalosť. Vychádzam z faktu, že poisťovne uhrádzajú iba škody, nie opravy....a keď škoda fyzicky a majetkoprávne, tak škoda aj účtovne, teda 549. Napokon aj náklady na odstránenie škody sú predsa formou straty majetku. Na 511 účtujem iba náklady na údržbu a dodávateľské opravy bežného prevádzkového opotrebenia, nespôsobeného škodovou udalosťou. Keby auto nebolo havárijne poistené a zavinenie vlastné, tak to určite na škodu neúčtujem. Tým sa možno trochu búrim proti § 26, ods. 6 ZoÚ....ale mám v tom lepší prehľad. Medzi opravami na 511 by sa mi zase ťažko hľadala škodová udalosť. Aj pri výslednej kalkulácii vlastných nákladov na auto by som ju takto mohol prehliadnuť a zahrnúť do kalkulácie.
Za pripočítateľnú položku povinne považujem v zmysle § 21, ods. 2, písm. e, ZDP tú časť, ktorou náklady na odstránenie škody prevyšujú prijatú náhradu, čo je v tomto prípade suma spoluúčasti. Mám k tomu aj dávnu vlastnú skúsenosť z daňovej kontroly, lebo táto zásada platí ..."od nepamäti". Ostatná, nahradená časť 549 je pre mňa daňový náklad. . Podvojné účtovníctvo mám členené na výkony a nie je problém pre mńa rozlíšiť, čo z 549 je pripočítateľné a čo nie.
Rozalka
13.12.09,13:57
Definícia škody nie je v zákone dávno, preto tvoje "od nepamäti" neprijímam a s účtovaním opravy havarovaného vozidla na účet 549 nesúhlasím (na účte 511 mám AÚ pre poistné udalosti).
Tým pádom mi nevznikne pripočítateľná položka.
Stefan2005
13.12.09,14:10
Spoluúčasť pri poistnej udalosti je daňový výdavok. Ak by sme podpísali poistnú zmluvu bez spoluúčasti, poistná suma by bola samozrejme omnoho vyššia - ale poistné by bolo daňovým výdavkom. Podpísali sme spolúčasť, znížili sme si poistnú sumu, ale vzali na seba riziko pri prípadnej havárii...
Koniec koncom, pri opravách majetku, ktorý nie je poistený, oprava je tiež daňovým výdavkom.

Že spoluúčasť je daňový výdavok, tvrdia nielen účtovníci, ale i daňový poradca: http://podnikanie.etrend.sk/podnikanie-uctovnictvo-a-dane/patri-zaplatena-spoluucast-do-danovych-vydavkov.html
a_je_to
13.12.09,15:30
Definícia škody nie je v zákone dávno, preto tvoje "od nepamäti" neprijímam a s účtovaním opravy havarovaného vozidla na účet 549 nesúhlasím (na účte 511 mám AÚ pre poistné udalosti).
Tým pádom mi nevznikne pripočítateľná položka.
No.....bohužiaľ, asi máš pravdu.....lebo v § 21, ods. 2, písm. e ....je odkaz na definíciu škody podľa ZoÚ, teda § 26, ods. 6. Pri konštruovaní odpovede som sa držal asi viac všeobecnej formulácie škody, všeobecnej hmotnej pravdy a minulosti....a tento detail mi unikol.....že novšia "účtovnícka hantýrka" /od 1.1.2000/ to všetko mení o 180 stupňov. Stačilo predtým prečítať Cenigovú 2007, k účtu 511. Pre horeuvedený prípad sa však nedá uplatniť ani účet 511, lebo nejde o externú, ale internú opravu. Predmetom otázky bolo účtovanie vlastnej opravy, nie dodávateľskej. Aktivácia vnútroorganizačných služieb sa musí potom účtovať.... niekde na 548/622, lebo si neviem predstaviť účtovanie nákladov na opravu oproti všetkým poistným analytikám zúčastnených účtov uplatnených nákladov na opravu.
Pomohla si mi k alarmujúcemu uvedomeniu, že aj staré osvedčené skúsenosti je nevyhnutné pred každým novým použitím permanentne revidovať. Diiííík.
Smolou nás starších účtovníkov je, že síce veľa vieme, ale už ťažšie rozlišujeme, čo ešte platí a čo už nie. Ostatní aspoň vidia, že sa nedá spoľahnúť na jednu radu porady, nech by sa akokoľvek zdala byť dobrá a nadhľadová.
Z uvedeného už automaticky vyplýva aj následné uznanie k príspevku č. 9.
Rozalka
13.12.09,15:38
V účtovaní na 622 súhlasím, akosi mi uniklo, že ide o VP opravu.