Katarína111
11.12.09,09:52
Chcela by som sa opýtať:
Ak spoločnosť vykonáva iba činnosti oslobodené od platenia dane /preprava osôb-zahraničie/ má nárok na vrátenie DPH zaplatenej v inom čl. štáte /ČR/? Miesto podnikania je v Slovenskej republike. Nakoľko tovar a služby nakúpené týmto spôsobom boli použité na plnenia oslobodené od DPH.
Ďakujem
a_je_to
12.12.09,23:31
Chcela by som sa opýtať:
Ak spoločnosť vykonáva iba činnosti oslobodené od platenia dane /preprava osôb-zahraničie/ má nárok na vrátenie DPH zaplatenej v inom čl. štáte /ČR/? Miesto podnikania je v Slovenskej republike. Nakoľko tovar a služby nakúpené týmto spôsobom boli použité na plnenia oslobodené od DPH.
Ďakujem
Pozri si náš ZoDPH, § 56, ods.2. Podľa neho by rovnaký český prepravca mal u nás nárok na vrátenie DPH, keby robil tú istú činnosť. Keďže český zákon o DPH je zostavený podľa právnych zásad, platných v celej EU, možno zodpovedne usúdiť ....a odpovedať na Tvoju otázku....áno, v opísanom prípade má nárok na vrátenie!