Inuska17
04.01.10,18:46
Po vytvorení závierky účtovníctva čo treba doložiť do šanónov k ukončeniu roka? (hlavná kniha, inventarizačný zápis čo ešte?)
Dav
04.01.10,18:50
Výkazy, poznámky, daňové priznanie, zápisnicu z VZ o naložení s HV, prípadne Smernicu o vedení účtovníctva.