andrea388
08.01.10,08:41
Dobrý deň Poraďáci,

chcem sa opýtať na jednu vec. Mám podnikateľa SZČO, ktorý nie je platcom DPH, dostal však FA z HU za vykonanie služby, ktorá prebehla tu na Slovensku.
-otázka znie: nakoľko nie je platcom DPH nerobí z tou FA nič len je zaúčtujem ako výdavok?

ďakujem
Svetlana Steranková
08.01.10,10:04
Ja by som tiež chcela vedieť odpoveď na tvoju otázku, lebo po novele platnej od 1.1.2010 je tam niečo nové: také, že ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom je príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu, pri ktorej je povinná platiť daň podľa § 69 ods. 3 zákona, je povinná podať DÚ žiadosť o registráciu pred prijatím služby.
Par. 69 ods. 3 hovorí: Zdaniteľná osoba a právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobu a je registrovaná pre daň podľa § 7, sú povinné platiť daň pri službe dodanej zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo zahraničnou osobou z tretieho štátu, ak je miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1 v tuzemsku.
Je to bez ohľadu na obrat?
babi2
08.01.10,10:14
Ja by som tiež chcela vedieť odpoveď na tvoju otázku, lebo po novele platnej od 1.1.2010 je tam niečo nové: také, že ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom je príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu, pri ktorej je povinná platiť daň podľa § 69 ods. 3 zákona, je povinná podať DÚ žiadosť o registráciu pred prijatím služby.
Par. 69 ods. 3 hovorí: Zdaniteľná osoba a právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobu a je registrovaná pre daň podľa § 7, sú povinné platiť daň pri službe dodanej zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo zahraničnou osobou z tretieho štátu, ak je miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1 v tuzemsku.
Je to bez ohľadu na obrat?
Skúste či Vám nepomôže táto informácia z DRSR Informácia k miestu dodania služby od 1.1.2010 http://www.drsr.sk/drsr/slovak/poskytovanie_informacii/zovseobecnene_informacie/data/midosl0110.pdf
andrea388
08.01.10,10:37
ale toto sa týka ešte roku 2009
babi2
08.01.10,11:15
ale toto sa týka ešte roku 2009
Z otázky to nebolo jasné. Ak to bolo v minulom roku, tak on ako neplátca nerobí s DPH nič. Dodavateľ z HU je plátcom ? Ak áno, nakoľko fakuroval neplátcovi, tak mal fakturovať službu s DPH.
andrea388
08.01.10,11:20
ďakujem veľmi pekne...