zazi
08.01.10,11:04
Fyzickým osobám uhrádzame čiasku za nájom pôdy cez poštové poukážky.Za poukážky platíme poštovné.Môžeme si dať poštovné do nákladov alebo to bude pripočitateľná položka k základu dane ?
IvoM
08.01.10,11:12
Aj je nájom pôdy daňovým nákladom, tak samozrejme aj poštovné bude daňovým nákladom.