Aljok
08.01.10,14:22
V prílohe zo stránky DR SR :
Informácia k zákonu č. 504/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
Aljok
08.01.10,14:25
Tiež zo stránky DR SR:

Upozornenie daňových subjektov o výške nezdaniteľnej časti základu dane v roku 2010

V zmysle zákona č. 504/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (§ 52h ods. 13) sa na výpočet nezdaniteľných častí základu dane za zdaňovacie obdobie roka 2010 použije životné minimum platné k 1. januáru 2009 v sume 178,92 eura.
To znamená, že v roku 2010 zostáva suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a na manželku (manžela) rovnaká, ako bola v roku 2009 tj. 4 025,70 eura.