zuzanna
08.01.10,18:39
prosim take vyznamne sa v preprave nic nezmenilo ked robim prepravu do inych ČL štatov pre tych co su registrovany pre IC DPH tak bez dane len bude odvolavka na §15 ods. 1 a pojde to do suhrneho vykazu ci treba ci davat majzla ne nieco sa som to takto pochopila
marina8
08.01.10,18:42
prosim take vyznamne sa v preprave nic nezmenilo ked robim prepravu do inych ČL štatov pre tych co su registrovany pre IC DPH tak bez dane len bude odvolavka na §15 ods. 1 a pojde to do suhrneho vykazu ci treba ci davat majzla ne nieco sa som to takto pochopila

a z tohoto som ja zas nic nepochopila:rolleyes:
prosim ta , este raz a pomaly;)
Dav
08.01.10,19:11
prosim take vyznamne sa v preprave nic nezmenilo ked robim prepravu do inych ČL štatov pre tych co su registrovany pre IC DPH tak bez dane len bude odvolavka na §15 ods. 1 a pojde to do suhrneho vykazu ci treba ci davat majzla ne nieco sa som to takto pochopila

Zdroj : DRSRPozri aj : http://www.porada.sk/t127623-miesto-dodania-sluzby-od-1-1-2010-a.html

Príklad
Slovenský platiteľ dane SK1 si u slovenského platiteľa dane SK2 objedná prepravu tovaru
v Chorvátsku. Miestom dodania služby je podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH miesto, kde má
príjemca služby sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko, t.j. tuzemsko. Osobou
povinnou platiť daň je podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH platiteľ, ktorý dodáva tovar alebo
službu v tuzemsku, t.j. platiteľ dane SK1. Platiteľ dane SK1 fakturuje prepravu tovaru
v Chorvátsku platiteľovi dane SK2 so slovenskou DPH.
Príklad
Český podnikateľ so sídlom a identifikačným číslom pre DPH prideleným v Českej republike
si u prepravcu – slovenského platiteľa dane objedná prepravu tovaru v Chorvátsku. Miestom
dodania služby je podľa ustanovenia českého zákona zodpovedajúceho § 15 ods. 1 zákona o
DPH miesto, kde má príjemca služby sídlo, t.j. Česká republika. Osobou povinnou platiť daň
je český príjemca služby. Slovenský prepravca vykonanú prepravu v Chorvátsku fakturuje bez
slovenskej DPH a vykonanú prepravu vykáže v súhrnnom výkaze.
Príklad
Český podnikateľ so sídlom a identifikačným číslom pre DPH prideleným v Českej republike
si u prepravcu – slovenského platiteľa dane objedná prepravu tovaru zo Slovenska do
Chorvátska. Miestom dodania služby je podľa ustanovenia českého zákona zodpovedajúceho
§ 15 ods. 1 zákona o DPH miesto, kde má príjemca služby sídlo, t.j. Česká republika.
Slovenský prepravca vykonanú prepravu fakturuje bez slovenskej DPH a nevykáže ju
v súhrnnom výkaze, pretože ide o prepravnú službu spojenú s vývozom tovaru, ktorá je
oslobodená od dane (toto pravidlo je rovnaké vo všetkých členských štátoch) a v súhrnnom
výkaze sa neuvádza. Keďže prepravná služba spojená s vývozom tovaru je oslobodená od
dane, český podnikateľ neuplatní daň.
Vzhľadom na skutočnosť, že určenie miesta dodania služby podľa § 15 ods. 1 a 2
zákona o DPH závisí od postavenia príjemcu služby, poskytovateľ služby sa musí presvedčiť,
či je zákazník zdaniteľná osoba prostredníctvom identifikačného čísla pre DPH, ktoré mu
bolo oznámené alebo prostredníctvom inej skutočnosti, ktorá mu bola príjemcom služby
uvedená na preukázanie skutočnosti, že zákazník je zdaniteľná osoba identifikovaná pre účely
DPH. Na Daňovom riaditeľstve SR bola zriadená služba overovania platnosti identifikačných
čísel pre DPH v členských štátoch EÚ. Táto služba je sprístupnená daňovým subjektom, ako
aj daňovým úradom, ktorí môžu ústne alebo písomne preveriť platnosť identifikačného čísla
pre DPH prideleného v členských štátoch EÚ. Ako odpoveď na overenie platnosti
identifikačného číslo pre DPH je poskytnutá len informácia, či zadané číslo je platné alebo
nie. Táto informácia sa dá vytlačiť. Žiadateľ z daňového orgánu na rozdiel od daňového
subjektu môže zistiť aj názov spolu s adresou a zároveň aj platnosť identifikačného čísla pre
DPH v minulosti. Služba overovania platnosti identifikačných čísel pre DPH v členských
štátoch EÚ je dostupná aj na stránke Daňového riaditeľstva SR prostredníctvom odkazu na
stránku Európskej komisie. Identifikačné číslo pre DPH slúži dodávateľovi ako dôkaz
o postavení odberateľa ako zdaniteľnej osoby. Teoreticky podnikateľ môže mať pridelené
identifikačné číslo pre DPH 27 členských štátov. Pri posúdení miesta dodania služby podľa
§ 15 ods. l zákona o DPH, resp. ustanovenia zodpovedajúceho § 15 ods. 1 zákona o DPH
v inom členskom štáte je podstatné, aby poskytnuté identifikačné číslo pre DPH zodpovedalo
sídlu alebo miestu podnikania zdaniteľnej osoby. Ak je služba dodaná prevádzkarni,identifikačné číslo pre DPH má zodpovedať miestu prevádzkarne.