gabika686
08.01.10,21:37
Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, ako to bude pri platení dane z príjmu pri predaji družstevného bytu, ak ja som sa stala členom družstva ešte za slobodna a mám tam trvalý pobyt cez 2 roky. Po sobáši sa stal manžel automaticky spoločným nájomcom, ale trvalý pobyt tam nemá. Ja som od dane oslobodená - čo manžel???
betka
08.01.10,23:13
ZDP: Príjmy oslobodené od dane:

9/i) z prevodu členských práv a povinností v bytovom družstve súvisiacich s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu, ak daňovník užíval tento byt na bývanie aspoň päť rokov odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy s bytovým družstvom, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi zo zmluvy o budúcom prevode členských práv a povinností v bytovom družstve súvisiacich s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu, uzavretej v čase do piatich rokov odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy s bytovým družstvom,
gabika686
09.01.10,19:46
Nooooooooo, tým prvým trom riadkom rozumiem, ale čo znamená to od ... okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovy....
Je to na porazenie...už sa v tom motám tri dni, a aj tak nemrozumiem...