Lennkka17
09.01.10,13:40
Ahojte, chcela by som vediet co sa moze chapat ako technicke zhodnotenie auta. napriklad nakup zimnych pneumatik mozem dat ako jednorazovy naklad alebo technicke zhodnotenie? alebo servis auta? musi toto technicke zhodnotenie tiez prekrocit nejaku sumu aby sa povazovalo za technicke zhodnotenie? ako je to potom pri stvrtrocnom odpocitani DPH ak to bude technicke zhodnotenie? dakujem vam velmi pekne
Tweety
09.01.10,13:45
Ahojte, chcela by som vediet co sa moze chapat ako technicke zhodnotenie auta. napriklad nakup zimnych pneumatik mozem dat ako jednorazovy naklad alebo technicke zhodnotenie?Nie je to TZ, sú to náklady- 501 alebo servis auta? Sú to náklady- 511 musi toto technicke zhodnotenie tiez prekrocit nejaku sumu aby sa povazovalo za technicke zhodnotenie? ako je to potom pri stvrtrocnom odpocitani DPH ak to bude technicke zhodnotenie? dakujem vam velmi pekne
Odpovede v texte.
Lennkka17
09.01.10,13:46
Odpovede v texte.
co sa potom moze napriklad povazovat za technicke zhodnotenie auta?
Tweety
09.01.10,13:54
co sa potom moze napriklad povazovat za technicke zhodnotenie auta?
Kuk sem
§ 29 Zákon o dani z príjmov
Technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku
(1) Technickým zhodnotením hmotného majetku a nehmotného majetku sa na účely tohto zákona rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, 107) rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom majetku1 700 eur v úhrne za zdaňovacie obdobie.

(2) Za technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku podľa odseku 1 sa považuje aj technické zhodnotenie neprevyšujúce v úhrne za zdaňovacie obdobie1 700 eur, ak sa daňovník rozhodne takéto výdavky považovať za výdavky na technické zhodnotenie. V tomto prípade sa takéto výdavky odpisujú ako súčasť vstupnej ceny, zvýšenej vstupnej ceny alebo zvýšenej zostatkovej ceny hmotného majetku a nehmotného majetku.

(3) Za technické zhodnotenie sa považuje aj technické zhodnotenie v sume vyššej ako 1 700 eur za zdaňovacie obdobie vykonané na dlhodobom hmotnom majetku, 1) ktorého obstarávacia cena bola 996 eur a menej. Takéto technické zhodnotenie sa pripočíta k obstarávacej cene dlhodobého hmotného majetku a uplatní sa ročný odpis vypočítaný podľa § 26.

(4) Rekonštrukciou sa na účely tohto zákona rozumejú také zásahy do hmotného majetku, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov. Za zmenu technických parametrov nemožno považovať zámenu použitého materiálu pri dodržaní jeho porovnateľných vlastností.

(5) Modernizáciou sa na účely tohto zákona rozumie rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti hmotného majetku a nehmotného majetku o také súčasti, ktoré pôvodný majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku. Za neoddeliteľnú súčasť tohto majetku sa považujú samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok.