kajab
10.01.10,10:02
Ahojte. Poprosím o pomoc. Leasingová zmluva z 15.03.2003 (občan). Obstarávacia cena auta bola 444 666,740 Sk. Dňa 15.08.2005 došlo k postúpeniu leasingu na nového nájomcu, ktorý podniká a nie je platcom DPH. Ten 16.01.2007 predčasne ukončil leasing a auto odkúpil. Mal by podnikateľ postupovať podľa starého zákona o dani z príjmov? Čiže auto 15.08.2005 nezaradiť do účtovníctva (zaradí sa až po ukončení leasingu a zaplatení kúpnej ceny) a neodpisovať (odpisuje prenajímateľ)? Do účtovníctva by dával len mesačné splátky? Podnikateľovi vyfakturovali 16.01.2007 odpredajnú cenu s DPH 129 263,10 Sk, ďalej poplatok za predčasné ukončenie vo výške 7 140 Sk s DPH ( bez DPH 6 000 Sk). Auto sa zaradí do účtovníctva vo výške 136 403,10 Sk a odpisuje sa 4 roky? Musí sa aj niečo prepočítavať ohľadne zákona dane z príjmov? Ďakujem. Súrne