Birn
10.01.10,13:22
Prosím o radu, od istej spoločnosti sme kúpili majetok - ide o šrotovisko - zberňa kov. odpadu. Na faktúre som mala položkovitý rozpis : pozemok, budova, unimobunka, nakladač fuchs,panely, kóje tzv. elka, ktoré vytvárajú oddeľovaciu stenu pre skladovanie kov. odpadu - je to rozoberatľné.
Viem, že pozemok sa neodpisuje, unimobunku, fuchs a budovu zaradím a odpisujem.
Avšak mám dilemu - panely a elka. Tieto položky sú vyfakturované napr. - panely 300ks x 400 €/ks bez dph a elka 130ks x 320€/ks. Môžem tieto dva položky dať rovno do spotreby? Ide o veci, ktoré sa dajú prenášať. Panely sú len tak voľne položené na zemi a slúžia na skladovanie kov. odpadu

Birn
Birn
10.01.10,17:40
Nikto sa nevyjadrí?
misolga
15.01.10,07:56
ja by som ich zaradila ako materiál na sklade-účet 501/321 (spôsob B evidencie), ku koncu roku porovnala na základe inventúry skutočný stav so stavom na karte 112/501, prípadne ak sa niektoré panely poškodia-sú nepoužiteľné tak vyradiť z evidencie na základe protokolu o vyradení -549(nedaniťeľ.položka)/501.
truch
15.01.10,08:21
Máš internú smernicu? Ja podľa nej dávam všetko do 1000€/30.000,-Sk/ do spotreby.
apo
20.08.10,09:51
Prosím o radu.

Prebieha daňová kontrola a na účte 042 máme nadobudnutý, ale nezaradený majetok. Kontrola žiada predložiť karty dlhodobého majetku. Ja v počítači zakladám kartu až po zaradení majetku.

Je to správne? Alebo mám založiť karty bez zaúčtovania a tieto predložiť kontrole?

Uvažujem tak, že im predložím zaraďovací protokol z nasledujúceho roka aj s kartou dlhodobého majetku.

Čo je správne? Karty v evidencii majetku viem urobiť aj spätne, ale po telefóne som ich presviedčal, že karty nemám čo by nebol až taký problém.

Ďakujem.

apo
Stefan2005
20.08.10,11:03
Prosím o radu.

Prebieha daňová kontrola a na účte 042 máme nadobudnutý, ale nezaradený majetok. Kontrola žiada predložiť karty dlhodobého majetku. Ja v počítači zakladám kartu až po zaradení majetku.

Je to správne? Alebo mám založiť karty bez zaúčtovania a tieto predložiť kontrole?

Uvažujem tak, že im predložím zaraďovací protokol z nasledujúceho roka aj s kartou dlhodobého majetku.

Čo je správne? Karty v evidencii majetku viem urobiť aj spätne, ale po telefóne som ich presviedčal, že karty nemám čo by nebol až taký problém.

Ďakujem.

apo

A ja zakladám karty DM až pri jeho zaradení do užívania.
A prečo by si im mal predkladať zaraďovacie protokoly z nasledujúceho roka (ktorý nekontrolujú)? Maximálne tak inventarizáciu účtu 042 k 31.12. kontrolovaného roka.
Orsz
20.08.10,11:15
Apo, postupoval si správne ... súhlasím plne so Štefanom. Takže sa nenechaj nimi zmiasť :rolleyes:.
apo
21.08.10,12:10
Ďakujem za názory. Nebudem zbytočne aktívny.

apo
betka
21.08.10,14:48
Postupy účtovania v PU:

§ 33
Účtovanie obstarania dlhodobého majetku

(1) Dlhodobým nehmotným majetkom a dlhodobým hmotným majetkom sú na účely účtovania majetok a technické zhodnotenie podľa § 32 ods.2 písm. c) uvedené do užívania. Uvedením do užívania sa rozumie zabezpečenie všetkých technických funkcií tohto majetku potrebných na jeho užívanie a splnenie povinností podľa osobitných predpisov23). Zníženie hodnoty stavby v období prechodného užívania stavby23a) a v období dočasného užívania stavby23b) sa účtuje podľa § 18. Po uvedení stavby do užívania23c) sa toto zníženie hodnoty upraví v odpisovom pláne a zúčtuje sa opravná položka v prospech účtu 081 – Oprávky k stavbám.

Apo, ak účtuješ na 042. Ešte to nie je pre teba majetok ako taký, ešte len obstarávaš, obstarávať môžeš aj 5 rokov. ZAradenie do užívania pre mňa znamená:
- splnenie všetkých fukcií, .... aby bol majetok využívaný na podnikanie
- vytvorenie karty
- odpisový plán
- a ak chcem kartu: tak musíš mať účet 02x naplnený.

Ja môžem preukázať účtovanie na 042. A to FA. (aha tu staviam, aha tu je automobil, kt. som obstarala, ale ešte pred zaradením ho musím opraviť, aby mi vôbec dali značky, tu je PC, ale chceme ešte pred zaradením urobiť TZ (blbosť, ale....), aha tu máme stroj, ale potrebujeme k nemu revízie, ...... ja ho mám stále na 042 a karta predstavuje, že mám niečo na stave ako zaradené už do užívania, a naozaj to využívam

Karty môžu vyžadovať k inému majetku, kt. Ti visí na účtoch 02x.
apo
22.08.10,00:37
Takže nemusím mať výčitky svedomia, že im žiadne karty nepredložím.

Už riešime iba lízovaný majetok ktorý účtujem iba na analytickom účte 022 a istinu mám 474 analytickú pre každú jednu zmluvu. Softvér Pohoda v majetku nevie kompletne naložiť s lízovaným majetkom, preto lízingy účtujem cez interné doklady. Vo firme vyrobia akýsi zaraďovací protokol k lízovanému majetku a ten im odovzdáme a to je všetko.

Ak budú robiť problém budem si pamätať §33 v Postupoch účtovania.

Ďakujem.

apo