Inuska17
10.01.10,14:33
Prosím Vás % mzdy dostanem ako pomer (mzdy+odvody)/predaj (601,602)*100? Alebo namiesto (601,602) má byť spotreba materiálu 501?
Dav
10.01.10,14:37
Prosím Vás % mzdy dostanem ako pomer (mzdy+odvody)/predaj (601,602)*100? Alebo namiesto (601,602) má byť spotreba materiálu 501?
Podľa toho, na čo potrebuješ to % , či z celkových tržieb alebo na spotrebu materiálu.