Vivi
10.01.10,20:45
Chcela by som poprosit o radu - nova stavba bola realizovana dodavatelskym sposobom, kolaudacne rozhodnutie bolo v 12/2009, ale vklad do katastra bude az v roku 2010.
Budova sa uz uziva. Kedy ju mam zaradit na 021? este v decembri 2009,alebo potom az v roku 2010?
Vivi
11.01.10,10:12
poradi niekto?
a_je_to
12.01.10,01:51
Chcela by som poprosit o radu - nova stavba bola realizovana dodavatelskym sposobom, kolaudacne rozhodnutie bolo v 12/2009, ale vklad do katastra bude az v roku 2010.
Budova sa uz uziva. Kedy ju mam zaradit na 021? este v decembri 2009,alebo potom az v roku 2010?
Prvé kritérium - vlastnícke právo podľa § 32 PÚP existovalo už k budovanej investícii. Druhé kritérium - splnenie povinností podľa stavebného zákona - kolaudácia, už prebehla. Tretie kritérium - uvedenie do užívania je naplnené podpísaním zaraďovacieho protokolu s podpismi osôb zodpovedných za všetky technické funkcie. Keďže nejde o obstaranie na základe kúpnej zmluvy podľa § 2, ods. 2 PÚP, dňom uskutočnenia účtovného prípadu je posledný deň z vymenovaných v § 33, ods. 1, teda dátum podpisu zaraďovacieho protokolu. Ten možno zostaviť súbežne s kolaudáciou. Zápis do katastra nie je v tomto prípade rozhodujúci, lebo ním nevzniká a nemení sa vlastnícke právo k stavbe. Stavba by sa mala zaradiť čím skôr, aby sa mohla odpisovať do nákladov, aj do daňových odpisov ešte v roku 2009. Ak bola kolaudácia v decembri a stavba sa odvtedy užíva, zaradil by som ju ku dňu kolaudácie, resp. dňu podpisu zaraďovacieho protokolu, ak bol neskôr.
betka
18.01.10,20:47
Figu borovú, .....
Dôležitý pojem je návrh na vklad do katastra.
Ak som ja nedala návrh na vklad do katastra 12/2009, ale len 1/2010, daňovo môžem uplatniť odpis až k 31.12.2010

Už keď si len prečítame postupy účtovania v PU: 2/2.... vlastníctvo sa nadobúda vkladom do katastra nehnutelností.

Nikdy nenadobúdam kolaudáciou. Zoberme si dôležitý štampel na pravej strane kalaudačného rozhodnutia: VKLAD DO KATASTRA POVOLENÝ DŇA... ;)
a_je_to
25.01.10,22:46
Betka, máš veľmi veľa bodov a si tu dávnejšie..... ale ak dovolíš, pokúsim sa odporovať do Tvojho textu. Tým sa možno dostaneme bližšie k všeobecnej pravde....a ostatní nám určite pomôžu, nech už to bude tak, alebo inak....
Figu borovú, .....
Dôležitý pojem je návrh na vklad do katastra. Áno, ale len v prípade nadobudnutia od iného vlastníka, nie pri vlastnej investičnej výstavbe. V § 2 PÚP je to jasne a nezameniteľne uvedené, skús to ešte raz prečítať.
Ak som ja nedala návrh na vklad do katastra 12/2009, ale len 1/2010, daňovo môžem uplatniť odpis až k 31.12.2010. Figu borovú, ....môžem ! Žiadne ustanovenie mi v tom nebráni, aspoň ja o ňom neviem ! V § 22, ods. 1 a ods. 11 je jasne uvedené, že sa odpisuje majetok účtovaný /nie evidovaný v KN/. Ak spĺňa zákonné požiadavky na zaúčtovanie, /kolaudácia a vlastníctvo/, tak spĺňa aj zákonné požiadavky pre odpisovanie. Kedy sa môže zaúčtovať je uvedené pre obstaranie na základe zmluvy /ale iba zmluvy/ v § 2 PÚP. Pre ostatné mimozmluvné prípady je v § 33 PÚP. U nadobudnutia zmluvou zas nie je určujúca kolaudácia, pokiaľ sa po kúpe nerekonštruuje a nemení druh užívania.
Je to pochopiteľné, lebo pri kúpe, darovaní, vklade, delimitácii a pod. v katastrálnom konaní prebieha overovanie skutočností rozhodujúcich pre zápis do KN a zápisom má zákonodarca úradne overené okolnosti aj pre uznanie stavby na odpisovanie. Lebo tu môže pri zápise reálne vzniknúť kolízia nadobúdania s predkupným alebo záložným právom a následné nepovolenie vkladu, čo u legálnej novostavby nebýva. U vlastnej investičnej činnosti také overovanie prebieha už v územnom a stavebnom konaní, vrátane geometrického plánu, ktorý je hotovým podkladom pre KN. Podanie návrhu na zápis do KN už fakticky nemá čo zmeniť. Kolaudácia v kontrolnej funkcii predbieha zápis do KN a postačuje pre uznanie stavby na odpisovanie. Aj preto, lebo na rozdiel od nadobudnutia zmluvou týmto zápisom do KN nedochádza k zmene vlastníctva, iba k zaevidovaniu stavby. Riziko nepovolenia vkladu v tomto prípade je v predstihu úradne minimalizované a podstatne nižšie, než u nadobudnutia zmluvou.
Už keď si len prečítame postupy účtovania v PU: 2/2.... vlastníctvo sa nadobúda vkladom do katastra nehnutelností.. Jasné....ale len u nadobudnutia niektorou zo zmlúv, nie pri vlastnej investičnej činnosti, kde vlastníctvom je už vybetónovaný základ, iba nemá konečnú podobu a cieľovú funkčnosť a úradné povolenie na užívanie podľa projektu.
Nikdy nenadobúdam kolaudáciou. Súhlasím, lebo už som nadobudol ešte pred ňou....ale poznamenám...u vlastnej investičnej činnosti zase nikdy nenadobúdam návrhom na vklad, alebo vkladom do KN. Zoberme si dôležitý štampel na pravej strane kalaudačného rozhodnutia: VKLAD DO KATASTRA POVOLENÝ DŇA.. Áno je to jeden z veľmi dôležitých údajov, ale u vlastnej investičnej výstavby nie pre zaúčtovanie a uplatnenie odpisov. Ak sa ešte raz môžem vrátiť do § 2 PÚP, tak podľa neho aj v prípade zmluvy to nie je najdôležitejší dátum pre zaúčtovanie /a podľa § 22 ods. 1 a 11 ZDP by sa mylne zdalo...že aj odpisovanie....možno práve toto si mala na mysli/. Zaúčtovať možno podmienečne síce už v deň prevzatia....ale podľa § 24, ods. 1 majetok odpisuje iba daňovník, ktorý má k nemu vlastnícke právo..... a to vzniká vkladom iba u nadobudnutia zmluvou.
Skrátka, podľa mňa sa skolaudovaná novostavba a rekonštruovaná stavba môže zaradiť, zaúčtovať, účtovne aj daňovo odpisovať už po kolaudácii pred vkladom do KN. Nenašiel som právny a ekonomický dôvod, ktorý by tomu bránil. Jasné, že ak by ešte aj pri daňovej kontrole nebol vykonaný vklad do KN, tak je dôvod spochybniť a neuznať celé odpisy. Ale určite nie tie, ktoré boli účtované ešte pred vkladom do KN u novostavby evidovanej v KN.
Teším sa na súhlasy, aj na citáciou podložené a dôvodné nesúhlasy.
marjankaj
25.01.10,23:38
Nikdy nenadobúdam kolaudáciou. Súhlasím, lebo už som nadobudol ešte pred ňou....ale poznamenám...u vlastnej investičnej činnosti zase nikdy nenadobúdam návrhom na vklad,alebo vkladom do KN. Zoberme si dôležitý štampel na pravej strane kalaudačného rozhodnutia: VKLAD DO KATASTRA POVOLENÝ DŇA.. Áno je to jeden z veľmi dôležitých údajov, ale u vlastnej investičnej výstavby nie pre zaúčtovanie a uplatnenie odpisov. Ak sa ešte raz môžem vrátiť do § 2 PÚP, tak podľa neho aj v prípade zmluvy to nie je najdôležitejší dátum pre zaúčtovanie /a podľa § 22 ods. 1 a 11 ZDP by sa mylne zdalo...že aj odpisovanie....možno práve toto si mala na mysli/. Zaúčtovať možno podmienečne síce už v deň prevzatia....ale podľa § 24, ods. 1 majetok odpisuje iba daňovník, ktorý má k nemu vlastnícke právo..... a to vzniká vkladom iba u nadobudnutia zmluvou.

(1) Hmotný majetok a nehmotný majetok odpisuje daňovník, ktorý má k tomuto majetku vlastnícke právo. Hmotný majetok a nehmotný majetok odpisuje aj daňovník, ktorý nemá vlastnícke právo k tomuto majetku, ak účtuje1) alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 alebo 14 o

c) nehnuteľnej veci obstaranej na základe zmluvy, pri ktorej sa vlastnícke právo nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľností, ak do nadobudnutia vlastníckeho práva nehnuteľnosť užíva,Ja iba doplním §24. Odpisovať môže, aj keď nemá vlastnícke právo k nehnuteľnosti, ale o nej účtuje. Je tam však riziko, ak sa vloženie do katastra neuskutoční, musia sa zrušiť ako účtovanie o majetku a následne aj uplatnené opisy.
topper1
06.10.11,11:06
Ahojte, kedy zaradím stavbu do majetku a odpisujem? Dňom kolaudácie alebo dňom zápisu stavby do katastra? Budova je novopostavená, dodávateľským spôsobom. Na porade som sa dočítal, že na to nie je jednoznačný názor, tak teraz neviem a pytam sa ešte raz. Viac sa priklaňam k tomu, že ku dňu kolaudácie. Ďakujem
topper1
10.10.11,07:36
prosim, neviete niekto kedy zaradiť stavbu?
KEJKA
10.10.11,08:12
prosím, nemohol by si si prečítať príspevky k téme, do ktorej si vložil otázku /a urguješ odpoveď/.
topper1
13.10.11,12:43
prosím, nemohol by si si prečítať príspevky k téme, do ktorej si vložil otázku /a urguješ odpoveď/.

Prepač, ale vo svojom príspevku píšem, že na porade sú rôzne názory a je tu možné nájsť aj úplne opačny a rovnako dôveryhodne znejúci príspevok ako príspevky vyššie v tejto téme. Do tejto temy som to dal len preto, že je najnovšia. Sorry, že urgujem ...to sa nemôže? Verím, že keby sa téma tykala niečoho "zábavného" tak tu mam príspevkov ako maku, aj ked by sa už o tom písalo...
KEJKA
14.10.11,18:47
ja som nemala na mysli iné témy a staré príspevky v nich.
Ja som mala na mysli túto jedinú tému - sám píšeš že najnovšiu a odpovede sú tu, len tému treba čítať od začiatku.
Anduška
02.11.11,12:14
Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. Živnostník si postavil dodávateľským spôsobom garáž, ktorú bude využívať ako autodielňu. Idem ju zaradiť do majetku a potrebujem si overiť.

Medzi dokladmi o nákupe sú:
kotol na vykurovanie v celkovej cene bez DPH 1039,91 eur
alarm v celkovej cene 667,40 eur bez DPH.

U kotla predpokladám, že ho môžem zaradiť ako samostatný majetok a odpisovať v 2 odp. skupine aj keď nespĺňa cenové kritéria. Ale u alarmu fakt neviem, či ho dať do ceny obstarania budovy alebo jednorázovo odpísať alebo zaradiť ako samostatný majetok????

A ak mi ešte viete poradiť. Tento živnostník pôjde pravdepodobne v tomto roku do straty. A kúpil si ešte "vozík 7-šuplíkový s cca 300 ks náradia" - na opravu automobilov za 1989,19 eur bez DPH. Keď som s ním hovorila, tak povedal, že ho bude určite využívať aj dlhšie ako 4 roky. Rozmýšľam, že by som aj toto zaradila do majetku a odpisovala, len neviem, či môžem :confused:

Ďakujem za skorú odpoveď a prajem pekný deň
Anduška
20.11.11,14:42
Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. Živnostník si postavil dodávateľským spôsobom garáž, ktorú bude využívať ako autodielňu. Idem ju zaradiť do majetku a potrebujem si overiť.

Medzi dokladmi o nákupe sú:
kotol na vykurovanie v celkovej cene bez DPH 1039,91 eur
alarm v celkovej cene 667,40 eur bez DPH.

U kotla predpokladám, že ho môžem zaradiť ako samostatný majetok a odpisovať v 2 odp. skupine aj keď nespĺňa cenové kritéria. Ale u alarmu fakt neviem, či ho dať do ceny obstarania budovy alebo jednorázovo odpísať alebo zaradiť ako samostatný majetok????

A ak mi ešte viete poradiť. Tento živnostník pôjde pravdepodobne v tomto roku do straty. A kúpil si ešte "vozík 7-šuplíkový s cca 300 ks náradia" - na opravu automobilov za 1989,19 eur bez DPH. Keď som s ním hovorila, tak povedal, že ho bude určite využívať aj dlhšie ako 4 roky. Rozmýšľam, že by som aj toto zaradila do majetku a odpisovala, len neviem, či môžem :confused:

Ďakujem za skorú odpoveď a prajem pekný deň

Dobrý deň, nájde sa nikto kto mi s týmto poradí ???? Ďakujem
scam
09.03.12,11:11
Dobrý den, poprosila by som o radu. V r. 2010 sme na zákl. Kupnej zmluvy a násl. faktúry kúpily 1/3 podiel stavby+pozemok inej firmy(u ktorej sme mali nesplatené naše pohladávky a takýmto spôsobom sa to vyrovnalo). Návrh na vklad prebehol až 1/2011. Ide mi o to či máme nárok na odpisy za rok 2011-kedy prebehol vklad do katastra, a či vôbec náme nárok na ne, keď kúpenú stavbu nevyužívame na naše podnikanie. Ide o stavbu-predajňu, ktorú stále využíva firma od ktorej sme ju kúpili - my vlastníme iba 1/3 podiel. Ďakujem.