Grófová
11.01.10,06:23
Dobré ráno,
18.12.2009 naša spoločnosť /PO/ kúpila auto od inej spoločnosti /PO/. V čase vzniku daňovej povinnosti, teda 19.12.2009 bolo auto evidované na dopravnom inšpektoráte v Púchove, 28.12.2009 bolo už zaevidované na dopravnom inšpektoráte v BA. Komu platíme daň za toto vozidlo ? Daňovému úradu v Púchove, alebo v Bratislave, alebo obom ?
Veľmi pekne Vám ďakujem.
Grófová
11.01.10,07:45
Dobré ráno,
18.12.2009 naša spoločnosť /PO/ kúpila auto od inej spoločnosti /PO/. V čase vzniku daňovej povinnosti, teda 19.12.2009 bolo auto evidované na dopravnom inšpektoráte v Púchove, 28.12.2009 bolo už zaevidované na dopravnom inšpektoráte v BA. Komu platíme daň za toto vozidlo ? Daňovému úradu v Púchove, alebo v Bratislave, alebo obom ?
Veľmi pekne Vám ďakujem.

Veľmi pekne prosím.
Ďakujem.
Aljok
11.01.10,09:09
Z materiálu DR SR :

Ak došlo v roku 2009 k zmene miesta evidencie vozidla a súčasne došlo aj k zmene osoby daňovníka (napr. daňovník vozidlo predal), táto skutočnosť ovplyvní miestnu príslušnosť správcu dane. Daňovníkovi, ktorý predal vozidlo, vznikla oznamovacia povinnosť daňovému úradu miestne príslušnému v čase zániku daňovej povinnosti. Tento daňovník podá daňové priznanie za rok 2009 daňovému úradu miestne príslušnému podľa miesta evidencie vozidla k 31. decembru 2008. Daňovníkovi, ktorý kúpil vozidlo vznikla daňová povinnosť aj oznamovacia povinnosť miestne príslušnému správcovi dane, ktorým je daňový úrad miestne príslušný podľa miesta evidencie vozidla v čase vzniku daňovej povinnosti.
Tento daňovník podá daňové priznanie za rok 2009 daňovému úradu miestne príslušnému podľa miesta evidencie vozidla v čase vzniku daňovej povinnosti.
Ak sa vozidlo stalo predmetom dane z motorových vozidiel v priebehu roka 2009, daňovníkovi vznikla daňová povinnosť aj oznamovacia povinnosť miestne príslušnému správcovi dane, ktorým je daňový úrad miestne príslušný podľa miesta evidencie vozidla v čase vzniku daňovej povinnosti. Tento daňovník podá daňové priznanie za rok 2009 daňovému úradu miestne príslušnému podľa miesta evidencie vozidla v čase vzniku daňovej povinnosti.

Pozri si prílohy v tomto príspevku :
http://www.porada.sk/1245822-post8.html