kubín
11.01.10,07:59
Nehnuteľnosť je na katastri zapísaný na r.č. oboch manželov.Je stará približne 90 rokov.Bola kúpená súkromne bez DPH.
V roku 2003 som zaradil túto nehnuteľnosť do majetku SZČO nehnuteľnosť v 1/3-tine a v roku 2004 ostatné 2/3. Som plátca DPH - koeficientom.
V roku decembri 2005 som ju technicky zhodnotil vo výške 9938 EUR - uplatnil som si odpočet DPH koeficientom. Do konca marca 2010 ju budem využívam ešte stále na podnikanie- prenájom (prenájom zapísaný v živnostenskom liste).
Od 1.4.2010 ju vyradím z majetku v zostatkovej hodnote. ČO v tomto prípade s uplatnenou DPH. Ako postupovať, prípadne vzťahuje sa na to § 54, ak áno ako to vypočítať.