sisulasisa
11.01.10,11:44
Dobrý deň.Už vopred ďakujem za radu všetkým poraďákom.
Živnostník ,ktorý si uplatňuje paušálne výdavky 40% má za rok 2009 príjem cca 43152,-eur.Výdavky/40 %/ =17 260,-eur + poistné 2050.-eur.
Teda základ dane =23 842,-eur.Ako ďalej? Viem,že prekročil 15 387,12 eur výšku základu dane a potrebujem poradiť ako vypočítam daňovú povinnosť.Akú nezdaniteľnú čiastku si uplatní.ďakujem
hanelie
11.01.10,11:58
výpočet pre výšku NČ pri milionárskej dani

44 x ŽM /pre rok 2009 = 178,92 / - 1/4 ZD = nárok NČ
sisulasisa
11.01.10,12:09
Ďakujem za rýchlu pomoc.
Aljok
11.01.10,12:38
Vybrané z poučenia k DP typu B (nie je to presný citát, lebo mi nejde skopírovať tabuľka):

Pomôcka na vyplnenie daňového priznania fyzickej osoby za rok 2009 pri uplatňovaní nezdaniteľných častí základu dane

Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka podľa zákona
§ 11 ods. 2 zákona:
Ak základ dane daňovníka (r. 69)
a) - sa rovná alebo je nižší ako 15 387,12 eura, tak NČZD = 4 025,70
b) - je vyšší ako 15 387,12 eura, tak NČZD = 7 872,48 – (základ dane : 4)
Aljok
11.01.10,12:51
ZoDP
§ 52g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2009

(1) Na zníženie základu dane o nezdaniteľné časti základu dane sa na zdaňovacie obdobia rokov 2009 a 2010 nepoužije § 11 ods. 2 a 3 a základ dane sa na tieto zdaňovacie obdobia zníži takto:

a) ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane, ktorý
1. sa rovná alebo je nižší ako 86-násobok sumy platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca 22, 5 násobku sumy platného životného minima,
2. je vyšší ako 86-násobok platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca rozdielu 44-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule,
....
Valinka7758
21.02.10,14:46
ako zaokrúhliť tú 1/4 zo ZD? na 2 des.miesta hore alebo dole
IvoM
21.02.10,14:51
§ 47
Zaokrúhľovanie


(1) Základ dane, nepeňažný príjem [§ 5 ods. 3 písm. a)], preddavky na daň (§ 34, 35, 42 a 44), zdaniteľná mzda (§ 35) a daň (§ 15, § 31 ods. 3 a § 43) sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol. Nezdaniteľné časti základu dane (§ 11) a daňový bonus (§ 33) sa zaokrúhľujú na eurocenty nahor.
Valinka7758
21.02.10,14:56
ďakujem, úžasne rýchla odpoved :)