prsicko
11.01.10,10:46
[FONT=Arial][SIZE=2]Dobrý deň, chcem Vás pekne poprosiť o zodpovedanie jednej otázky, nakoľko sa mení zakon o DPH, chcem sa opýtať máme nehnuteľnosť a máme tam nájomníkov ktorí uzavreli zmluvu na dobu neurčitú a bol im vystavený splátkový kalendár, resp. to je asi nepodstatné, chcem len vedieť či sa jedná o opakovanú službu alebo nie resp. o opakované plnenie, pretože som sa stretla aj s takým názorom, že nie, že je na to jedna zmluva a nájom trvá a že opakované plnenie by bolo ak napríklad máme zasadačku a tú prenajímame. Ďakujem krásne za odpoveď. ( a ide o to ak to je opakovane plnenie tak datum zdanitelneho obdobia ja posledny den prislusneho mesiaca na ktory sa splatka vztahuje a ak by to nebolo bolo by to jedno) dakujem krasne
IvoM
11.01.10,14:41
Osobne si myslím že splátkový kalendár je priam ukážkovým príkladom na §19 odst.3

§19
3) Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane, považuje sa tovar alebo služba za dodanú posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávaný tovar alebo službu vzťahuje s výnimkou podľa písmen a) až d). Za čiastkové dodanie tovaru alebo služby sa považuje také dodanie tovaru alebo služby, ktoré predstavuje časť celkového plnenia, na ktoré je uzavretá zmluva. Za opakované dodanie tovaru alebo služby sa považuje dodanie rovnakého druhu tovaru alebo služby v opakovaných dohodnutých lehotách...

Ak máš mesačný splátkový kalendár, tak dátum dodania je vždy posledný deň v mesiaci za ktorý sa platba požaduje.
prsicko
11.01.10,14:52
A NIE JE TO HLUPOST AK MAM STVRTROCNEHO PLATCU NAJOMNEHO KALENDAR MAM TAK ZE 5.1 JE SPLATKA V ZMYSLE ZMLUVY ZA 1-3 MESIAC POTOM 5.4. SPLATKA ZA 4-6 MESIAC...ATD..A AK ZAPLATI V JANUARI TAK POTOM AKO TO MAM VYSPORIADAT???
prsicko
11.01.10,14:52
A INAK DAKUJEM ZA ODPOVED))
IvoM
11.01.10,15:03
Kľud, keď je to hlúposť tak nečitaj zákony a rob ako myslíš.:) Ale OK,
pozri všetko máš v §19, pripájam ešte jednu časť.§19
(4) Ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby.
enter
11.01.10,19:21
Môj výkald je nasledovný (či je správny??), podľa splátkového kalendára mám splatnosť napr. v 10-eho v mesiaci, termím plnenia bude po novom 30-31-eho v mesiaci.

ak splátku zaplatia x -eho v mesiaci aj termín plnenia je x -eho a odvádzam DPH za predmetný mesiac.
ak splátku zaplatia až v nasledujúcih mesiacoch. termín plnenia je 30-31 v mesiaci a odvádzam DPH za predmetnýn mesiac.
ak splátku zaplatia v predošlých mesiacoch termín plnenia je termín zaplatenia a DPH odvádzam v mesiaci zaplatenia splátky.
A ak mám podpísanú zmluvu v prílohe so splátkovým kalendárom, nevystavujem žiadnu faktúru ani v tom prípade ak je termín úhrady pred dňom plnenia.
lenkam68
12.01.10,08:11
Môj výkald je nasledovný (či je správny??), podľa splátkového kalendára mám splatnosť napr. v 10-eho v mesiaci, termím plnenia bude po novom 30-31-eho v mesiaci.
ak splátku zaplatia x -eho v mesiaci aj termín plnenia je x -eho a odvádzam DPH za predmetný mesiac.
ak splátku zaplatia až v nasledujúcih mesiacoch. termín plnenia je 30-31 v mesiaci a odvádzam DPH za predmetnýn mesiac.
ak splátku zaplatia v predošlých mesiacoch termín plnenia je termín zaplatenia a DPH odvádzam v mesiaci zaplatenia splátky.
A ak mám podpísanú zmluvu v prílohe so splátkovým kalendárom, nevystavujem žiadnu faktúru ani v tom prípade ak je termín úhrady pred dňom plnenia.
... § 71 ods. 3 - Za faktúru sa považuje aj
a) dohoda o platbách, ktorá je súčasťou nájomnej zmluvy, ak obsahuje údaje podľa odseku 2

Ak ti príde platba v inom mesiaci ako je dátum dodania v spl. kalendári, v zmysle § 19 ods. 4 ti vzniká daň. povinnosť dňom prijatia platby a si povinná vystaviť faktúru - daň. doklad
enter
12.01.10,16:37
Veď práve na základe § 71 ods.3, sa domnievam,že už som FA vystavila, ak vystavím ešte ďalšiu FA v prípade úhrady mimo mesiaca plnenia, tak zákonite by som musela opraviť aj splátový kalendár tj. zrušiť fa na § 71 ods.3.
Ak to má byť takto tak radšej rovno môžu zrušiť § 71 ods. 3.
samuelina
12.01.10,17:11
toto, by aj mňa zaujímalo. Naša spoločnosť prevádzkuje internet. Vystavuje splátkové kalendáre. Som presvedčená, že sa na nás vzťahuje výnimka §19 ods.3 písm.d, ale čo s platbou prijatou vopred? Vystaviť fa? a čo potom so splátkovým kalendárom?
prsicko
18.01.10,10:53
no ved toto ved to potom su na 1 mesiac 2 danove doklady,,?? nie je to hlupost to potom si moze niekdto uplatnit 2 dph....