nikula
11.01.10,11:29
Dobrý deň!
Založili sme si s. r. o. a začali sme s Poľska dovážať tovar.
Potrebujem vedieť ako to je:
Keď idem na tovar do PL, zmením si eurá za PLN podľa kurzu banky napr. SLSP, ale faktúru do účtovníctva zaevidujem prepočtom kurzu NBS? Potom mi vznikne kurzový rozdiel, takže zaevidujem hneď aj to. Sú moje úvahy správne?
Ako je to so samozdanením? Spraví sa to len v štvrťročnom DPH?
nikula
12.01.10,08:14
Nikto neporadí???? Ako to je s kurzami????
nikula
13.01.10,19:04
Tak nikto nereaguje. Ako je to so samozdanením?
V hotovosti sa nakúpi tovar, hneď sa zaplatí a s faktúry po prepočte na eurá kurzom NBS vznikne nám suma a potom na túto sumu nahodím 19% na vstupe a na výstupe? V ktorom riadku v DPH priznaní sa uvádza suma tovarov z EU?