Aprilia
11.01.10,12:20
Živnostník má sídlo podnikania v mieste svojho bydliska,inú prevádzku zatiaľ nemá.Teraz si chce prenajať halu v inej obci,zamestná tam človeka na dohodu o pracov.činnosti.Musí nahlásiť na živnostenský zriadenie prevádzkarne aj nejakého zodpovedného pracovníka?Musí to byť ten zamestnanec alebo bo môže byť aj dotyčný živnostík?Na mestký úrad musí ohlásiť otváracie hodiny?