nela07
11.01.10,14:01
Dobrý deň, dostala som list od leasingovej spoločnosti, podľa ktorého sa mení obdobie na ktoré je platená splátka leasingu v súvislosti so zmenou zákona o DPH.
Po starom:
splátka 10.12.2009 - obdobie 10.12.2009-9.1.2010
splátka 10.1.2010.- obdobie 10.1.2010-9.2.2010
Splátku splatnú 10.12.2009 som mala časovo rozrátanú na obdobie 10.12.2009-9.1.2010.

Po novom:
splátka 10.12.2009 - obdobie 10.12.2009-31.12.2009
splátka 10.1.2010 - obdobie 1.1.2010-10.1.2010
T.z. celá splátka 10.12.2009 sa vzťahuje na obdobie roka 2009 a netreba ju rozrátavať na náklady budúcich období?


V liste sa píše toto usmernenie:
úroky účtované v súvislosti s fin. prenájmom sa na strane prenajímateľ, ako nájomcu časovo rozlišujú v čas. a vecnej súvislosti počas celej doby prenájmu Časové rozlíšenie sa vždy vykoná tak, aby v danom účtovnom obdoví bol zaúčtovaný do výnosov/nákladov úrok v závislosti od výšky neplatenej istiny počas daného obdobia. Takéto definovanie predmetného obdobia neovplyní účtovanie ani zdaňovanie úrokov spojených s finančným prenájmom.

Tak teraz neviem, či mi toto nové definovanie obdobia z pohľadu DPH ovplyvní náklady búdúcich období, alebo to mám robiť po starom. To usmernenie v liste ma mätie.
Ďakujem

Betka
IvoM
11.01.10,15:03
Podľa toho čo píšeš by mala buď pribudnúť ešte jedna splátka, alebo splátky nebudú v rovnakej výške, čo sa ale týka časového rozlíšenia tak to predsa vždy máš účtovať tak aby náklady a výnosy vecne patrili do príslušného účtovného obdobia, teda ak je splátka za obodbie 10.12.09-31.12.09 tak účet časového rozlíšenia nepoužiješ, ak by obdobie preklenulo 31.12.2009 a bolo do 10.1.2010 tak príslušnú časť zaúčtuješ cez 381 /Náklady BO/
nela07
11.01.10,15:35
Ďakujem za odpoveď. Presne o to mi ide podľa splátkového kalenára som doteraz účtovala splátky vopred zaplatené. No podľa toho listu teraz budú platené na obdobie pozadu. Ja by som to dala tak ako píšeš - poslednú splátku celú do roku 2009. Len nerozumiem prečo mi tam leasingovka píše že: Takéto definovanie predmetného obdobia neovplyní účtovanie ani zdaňovanie úrokov spojených s finančným prenájmom.
Rozalka
11.01.10,21:37
Aj ja som dostala od lízingovky tento list a pripadá mi to, že ľavá ruka nevie čo robí pravá - po našom: list písal referent pre DPH.
Záverečná veta tohto listu znie: Tento dodatok k splátkovému kalendáru je v súlade s novelou Zákona od DPH, účinnou od 1.1.2010, pričom naďalej zostáva v platnosti, že dátum splatnosti splátky je dňom dodania služby a teda i dňom vzniku daňovej povinnosti.
Nechcelo sa im prerábať splátkové kalendáre, tak vymysleli tento "duchaplný" list.

Aj to usmernenie napísané tvojou lízingovkou - ak čítaš medzi riadkami, v účtovníctve sa nič nemení, pretože suma úrokov sa viaže k nesplatenej istine. A keďže v 12/09 neboli splátky 2, časovorozlišuj tak ako doteraz: teda splátka 10/12/09 - riadne ČR, nie celá do nákladov.
nela07
12.01.10,08:22
Ďakujem veľmi pekne.
Gusto
19.01.10,11:14
Prosím Vás, vie mi niekto poradiť, čo mám urobiť, ak leasingová splátka mala
byť 23.12.2009, avšak v skutočnosti bola uhradená až 4.1.2010. Môžem účtovať leasing a odpisy v decembri, alebo až v januári, alebo
odpisy môžu byť v decembri a leasingovú splátku zaúčtujem v januári?
Vopred ďakujem za radu.