martinka2
11.01.10,14:07
Ahojte, ako je to pri živnostníkovi, ktorý začal dovážať tovar z tretích krajín? Do akej hodnoty tovaru sa netreba registrovať na daňovom úrade pri dovoze mimo EU? Je rozdiel, či je tovar fakturovaný s DPH alebo bez DPH? Čo ak si ako živnostník budem objednávať pravidelne tovar do cca 300,- Eur? Mám nejaké povinnosti voči DÚ?
a_je_to
11.01.10,19:53
Ahojte, ako je to pri živnostníkovi, ktorý začal dovážať tovar z tretích krajín? Do akej hodnoty tovaru sa netreba registrovať na daňovom úrade pri dovoze mimo EU? Je rozdiel, či je tovar fakturovaný s DPH alebo bez DPH? Čo ak si ako živnostník budem objednávať pravidelne tovar do cca 300,- Eur? Mám nejaké povinnosti voči DÚ?
Ako živnostník by si už mal mať všeobecnú registráciu na daň z príjmov. Pre dovoz tovaru nie je určená žiadna hranica. Ale ak prekročíš hranicu predaja 49790 Eur v roku, alebo chceš prijať, či poskytnúť zdaniteľnú službu v krajinách EÚ, musíš sa registrovať pre DPH. Podrobnejšie to nájdeš v § 4 až 7a zákona o DPH, ak klikneš presne na tú skratku.
Alina70
19.04.12,11:29
Pekný deň, prosím aký typ DPH v programe MRP, mám dať pri dodáv. faktúre zo švajčiarska za alkohol, platili sme DPH aj spotrebnú daň colnici,kde nám ju preclili...kurz som si dala, nahodila CH do kurzov v MRP a prepočítalo mi základ dane, ale DPH mi pri tom vyšla iná ako to čo mi vyrátala colnica, dala som 43 typ DPH, ale asi zle... prosím poraďte mi ako nahodiť túto fa aký typ DPH treba použiť....
ďakujem
prosím súrne
prosím o konkrétnu kontáciu a typ DPH
celková cena fa 3054,92
spotrebná daň 585,14
DPH 810,01 (toto nám vyrúbila colnica, daň sme uhradili)
Olijanko
22.04.12,19:23
Ja teraz práve na tom pracujem a dala som typ 43 a hodilo mi to do DPH r. 25 čo si myslím že dobre viď:
§ 51
Uplatnenie práva na odpočítanie dane
Na začiatok (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2012-a.html#hore)

(1) Právo na odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ uplatniť, ak

a) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. a) má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71,
b) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) je daň uvedená v záznamoch podľa § 70,
c) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. c) má faktúru od dodávateľa z iného členského štátu a v prípade premiestnenia tovaru platiteľa z iného členského štátu do tuzemska doklad o premiestnení tovaru,
d) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. d) má dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom je platiteľ uvedený ako príjemca alebo dovozca.
Čo sa týka sumy, tá nesedí,lebo colnica má svoj kurz. Ja som to nahodila takto: Fa 504/321, uhr.fa 321/221 všetko bez DPH
a potom interným dokladom v denníku som dala základ /od colnice/vyrátalo to DPH a potom som ten základ dala mínusom do mimo DPH a v rozúčtovaní som už mala len sumu DPH ktorú som zaúčtovala 343/379 a úhradu 379/221.