Legina
11.01.10,21:07
Dobrýdeň,
v marci 2009 som ukončil podnikateľskú činnosť (pohostinstvo) a zostali mi na sklade zásoby tovaru, ktoré som fakturoval a predal inému podnikateľovi k predaju s 50 % zľavou. Účtoval som v jednoduchom účtovníctve a za rok 2009 ešte musím podať DP typ B. Neviem akou sumou zaúčtovať do JÚ túto poslednú faktúru - predaj zostatku zásob. Má to byť fakturovaná suma (t.j. s 50 % zľavou, čiže predajná cena je nižšia ako nákupná), alebo musím do denníka uviesť minimálne čiastku zásob za nákupnú cenu.
Ďakujem
Anja111
12.01.10,06:11
Dobrýdeň,
v marci 2009 som ukončil podnikateľskú činnosť (pohostinstvo) a zostali mi na sklade zásoby tovaru, ktoré som fakturoval a predal inému podnikateľovi k predaju s 50 % zľavou. Účtoval som v jednoduchom účtovníctve a za rok 2009 ešte musím podať DP typ B. Neviem akou sumou zaúčtovať do JÚ túto poslednú faktúru - predaj zostatku zásob. Má to byť fakturovaná suma (t.j. s 50 % zľavou, čiže predajná cena je nižšia ako nákupná), alebo musím do denníka uviesť minimálne čiastku zásob za nákupnú cenu.
Ďakujem
Zaúčtuješ fakturovanú sumu...