jued
12.01.10,09:13
Chcela by som sa opýtať ak FO, ktorá bola v roku 2009 vedená na úrade práce ( má prerušenú živnosť), nemala v roku 2009 žiadny príjem z podnikateľskej činnosti ani zo závislej činnosti, jediný príjem, ktorý musí zdaniť je z predaja nehnuteľnosti, nakoľko nie je oslobodený od dane z príjmu. Má nárok v daňovom priznaní uplatniť nezdaniteľnú časť na daňovníka?
babi2
12.01.10,09:24
Chcela by som sa opýtať ak FO, ktorá bola v roku 2009 vedená na úrade práce ( má prerušenú živnosť), nemala v roku 2009 žiadny príjem z podnikateľskej činnosti ani zo závislej činnosti, jediný príjem, ktorý musí zdaniť je z predaja nehnuteľnosti, nakoľko nie je oslobodený od dane z príjmu. Má nárok v daňovom priznaní uplatniť nezdaniteľnú časť na daňovníka?
Áno na nezdaniteľnú časť má nárok, ešte doplním, lebo mi napadlo, že príjem z predaja z nehnuteľnosti zrejme nebude malý. Treba si vypočítať, na akú čiastku z nezdaniteľnej časti ZD, je nárok:
• ak je základ dane rovný alebo nižší ako 15 387,12 eur – nezdaniteľná časť je 4 025,7 eur
• ak je základ dane vyšší ako 15 387,12 eur – nezdaniteľná časť sa vyráta ako rozdiel medzi sumou 7 872,48 eur a ¼ základu dane. V prípade že výsledná suma je menšia ako 0, nezdaniteľná časť základu dane bude 0. Od sumy 15 387,12 eur ročne sa tak začne uplatňovať tzv. milionárska daň.
Tamila
12.01.10,10:02
Ešte dodám, že si tento zdaniteľný príjem môže znížiť o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie.
jued
12.01.10,10:14
Ďakujem , je mi to jasné.