Jane!
12.01.10,09:29
Dobrý deň,

v roku 2009 sme mali haváriu, ktorú sme nespôsobili my. Auto bolo poistené v Kooperative odkiaľ prišiel krycí list s tým že ide o totálku s nasledovným rozpisom položiek:
VŠH vozidla 11429 EUR
Hodnota zvyškov vraku -3000 ERU
Spolu priznané 8429 EUR
Spoluúčasť -421,25 EUR - (táto nám bola potom poukázaná na účet z Komunálnej poisťovne ako refundácia na účet Kooperativa)
Poistné plnenie 8007,55 EUR

Zaúčtovala som teda to poistné plnenie voči koopertíve vo výške 8007,55 EUR na 221/378 a následne ID 378/648. a Spoluúčasť od Komunálnej 421,25 EUR rovnako na 221/378 a 378/648

Rozhodli sme sa však, že aj napriek vyjadreniu poisťovne, že ide o totálku auto dáme opraviť. Prišla nám teda faktúra za opravu automobilu vo výške 9800 EUR. Túto som zaúčtovala nasledovne:
cena bez DPH 8235,27 EUR 511/321
DPH 1564,71 EUR 343/321

Vzhľadom na to, že sa nám nepodávalo hodota vozidla z ktorej sa počítalo poistné plnenie, dali sme si vypracovať znalecký posudok na základe ktorého sa v Kooperative rozhodli, že nám ešte doplatia poistné plnenie okolo 3500 EUR.

Chcela by som si overiť či je moje účtovanie v poriadku a či je rozdiel medzi prijatým poistným plnením a nákladmi za opravu automobilu VOZD alebo VNZD.