Daduľa
12.01.10,12:44
Dôchodca si v roku 2009 otvoril terminovaný účet, kde mu pripísalai úroky v sume 258 EUR a Zrážková daň 50,32 EUR. Žiadny iný príjem nemal, môže si na základe DP FO 2009 žiadať vrátiť zrážkovú daň z úroku??
Ak áno, čo musí doložiť k DP ako prílohu, aj bankový výpis kopiu s uvedenou sumou úroku a zrážkovej dane??
Zoltán Kovács
12.01.10,12:46
Dôchodca si v roku 2009 otvoril terminovaný účet, kde mu pripísalai úroky v sume 258 EUR a Zrážková daň 50,32 EUR. Žiadny iný príjem nemal, môže si na základe DP FO 2009 žiadať vrátiť zrážkovú daň z úroku??
Ak áno, čo musí doložiť k DP ako prílohu, aj bankový výpis kopiu s uvedenou sumou úroku a zrážkovej dane??

Áno môže žiadať o vrátenie zrazenej dane. Musí podať DP, a využiť § 46 ZoDP. K DP neprikladá nič.
Daduľa
12.01.10,12:51
ďakujem veľmi pekne:)
jana32
28.02.10,09:23
Dôchodca mal hrubý príjem za rok 2009 cca 800 €, z toho 300 zdanený zrážkovou a 500 € zdanený preddavkovou daňou, do úhrnu príjmu v daňovom priznaní mu vpisujem celú sumu 800 €, alebo ina tých 500 €? Iba daň je treba rozčleniť na preddavkovú a na zrážkovú, ktorá sa bude považovať za preddavok? Ďakujem
Lanaj
28.02.10,09:26
Dôchodca mal hrubý príjem za rok 2009 cca 800 €, z toho 300 zdanený zrážkovou a 500 € zdanený preddavkovou daňou, do úhrnu príjmu v daňovom priznaní mu vpisujem celú sumu 800 €, alebo ina tých 500 €? Iba daň je treba rozčleniť na preddavkovú a na zrážkovú, ktorá sa bude považovať za preddavok? Ďakujem

Do úhrnu príjmov dáš 800,- € a daň rozčleníš na preddavkovú a na zrážkovú.
Evanka
28.02.10,09:29
Dôchodca mal hrubý príjem za rok 2009 cca 800 €, z toho 300 zdanený zrážkovou a 500 € zdanený preddavkovou daňou, do úhrnu príjmu v daňovom priznaní mu vpisujem celú sumu 800 €, alebo ina tých 500 €? Iba daň je treba rozčleniť na preddavkovú a na zrážkovú, ktorá sa bude považovať za preddavok? Ďakujem

Príjmy sa uvádzajú spolu súčtom.
Preddavková daň - § 15 r. 62
Zrážková daň - §43 r. 63
jana32
28.02.10,09:41
Evanka, vlastne ešte jedna prosba, do daňového priznania jej vpíšem že jej základ dane je tých 800 € a vypočítaná daň - tam uvediem len 0 ?
Lanaj
28.02.10,09:42
Evanka, vlastne ešte jedna prosba, do daňového priznania jej vpíšem že jej základ dane je tých 800 € a vypočítaná daň - tam uvediem len 0 ?

Áno.
Evanka
28.02.10,09:45
Evanka, vlastne ešte jedna prosba, do daňového priznania jej vpíšem že jej základ dane je tých 800 € a vypočítaná daň - tam uvediem len 0 ?
0,00 uvedieš na r. 54
Aljok
28.02.10,13:08
Áno môže žiadať o vrátenie zrazenej dane. Musí podať DP, a využiť § 46 ZoDP. K DP neprikladá nič.
K DP sa tento rok prikladajú kópie potvrdení o príjmoch, z ktorých sa daň vybrala zrážkou.

Citát z info DR SR k podávaniu DP FO :

Prílohy k daňovému priznaniu typ B :
....
- kópie potvrdení o príjmoch, z ktorých sa daň vybrala podľa § 43 zákona o dani z príjmov za rok 2009 (napr. úrok z vkladov na vkladných knižkách, účtoch), pri ktorých sa daňovník rozhodol vybratú daň považovať za preddavok podľa § 43 ods. 7 zákona, s výnimkou potvrdení z úrokov z peňažných prostriedkov na bežných účtoch, ktoré sa používajú v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
....

Je to uvedené aj v odkaze 20) na str. 8 DP B.
ivako
10.03.10,12:46
Už ja na stránke DRSR upozornenie k prikladaniu dokladov ak žiadame o daň z úrokov
http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/pokyny_dr_sr/data/vratenie_dane.pdf