jababina
12.01.10,19:37
Prajem príjemný večer a poprosím o radu alebo len potvrdenie mojej domnienky. Mám faktúru zo Slovenska od zdaniteľnej osoby vystavenú v januári 2010a s dátumom zdaniteľného plnenia 31.12.2009. Uplatňujem si odpočet v 12.2009 alebo aj 1.2010?Faktúra došla 15.1.2010 Ak by došla 26.2010 tak len 1.2010?
Ak by bola fa zo zahraničia tak by som si faktúru doručenú do 25.2010 uplatňovala 12.2009.
Dobre som to pochopila?
Ďakujem za radu
IvoM
12.01.10,19:55
§ 51
Uplatnenie práva na odpočítanie dane


(1) Právo na odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ uplatniť, ak

a) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. a) má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71,
b) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) je daň uvedená v záznamoch podľa § 70,
c) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. c) má faktúru od dodávateľa z iného členského štátu a v prípade premiestnenia tovaru platiteľa z iného členského štátu do tuzemska doklad o premiestnení tovaru,
d) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. d) má dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom je platiteľ uvedený ako príjemca alebo dovozca.

(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.


Takže áno, keď máš doklad do 25.1.2010 treba ho uplatniť za 12/2009, ak ho dostaneš napríklad 26.1.2010 tak za 01/2010
JM1968
14.01.10,14:10
Dobrý, prosím ako je to z pokl.blokmi, dnes mi priniesol konateľ firmy 100 bločkov na PHM od marca 2009 do decembra, vraj zabudol....prosím, prosím, povedzte mi, že nemusím podávať dodatočné DP, je mesačný platca DPH....
IvoM
14.01.10,14:31
Nemusíš, podľa §71.5 aj bločik z pokladne sa v tomto prípade pokladá za faktúru, ale musí sa uplatniť do konca posledného zdaňovacieho obdobia daného roka, teda do 12/2009.
JM1968
14.01.10,14:35
Nemusíš, podľa §71.5 aj bločik z pokladne sa v tomto prípade pokladá za faktúru, ale musí sa uplatniť do konca posledného zdaňovacieho obdobia daného roka, teda do 12/2009.
uff, to som si vydýchla, už som sa videla, ako tu budem nocovať...ako sa hovorí, moja vďaka vás bude do smrti prenasledovať:)
katka
15.01.10,13:23
Prosím o radu,kedy nám vzniká nárok na odpočet DPH pri službe,ktorú nám poskytne zahraničná firma pri samozdaňovaní?
Podľa §51 ods.1 b) stačí keď je daň uvedená v záznamoch podľa §70.
Neviem,či tomu dobre rozumiem,že daň pri službe,keď daň.povinnosť prechádza na nás,odvedieme dňom poskytnutia služby/do 31.12.09 to bol deň vystavenia fa./ a aj napriek tomu,že ešte nebudeme mať faktúru od dodávateľa služby, môžeme si uplatniť odpočet v tom istom zdaňovacom období?!
jababina
15.01.10,19:14
Ďakujem za pomoc
janaGT
15.01.10,19:17
Dobrý, prosím ako je to z pokl.blokmi, dnes mi priniesol konateľ firmy 100 bločkov na PHM od marca 2009 do decembra, vraj zabudol....prosím, prosím, povedzte mi, že nemusím podávať dodatočné DP, je mesačný platca DPH....
nemusíš, nárok na odpočet si môžeš uplatniť v decembri
JM1968
16.01.10,11:26
nemusíš, nárok na odpočet si môžeš uplatniť v decembri

ďakujem pekne
Hytat
14.02.10,15:21
vsetci tu riesia zabudnute doklady a narok na odpocet DPH. Z Tvojej odpovede som pochopil, ze vlastne zakon uruje kedy najskor mozes odpocitat DPH na vstupe, v zasade ho ale mozes odpocitat kedykolvek do konca zdanovacieho obdobia. Je to tak?
lenkam68
15.02.10,08:01
vsetci tu riesia zabudnute doklady a narok na odpocet DPH. Z Tvojej odpovede som pochopil, ze vlastne zakon uruje kedy najskor mozes odpocitat DPH na vstupe, v zasade ho ale mozes odpocitat kedykolvek do konca zdanovacieho obdobia kalendárneho roka. Je to tak?

§ 51
Uplatnenie práva na odpočítanie dane
Na začiatok (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2010-a.html#hore)(1) Právo na odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ uplatniť, ak


a) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. a) má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71,
b) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) je daň uvedená v záznamoch podľa § 70,
c) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. c) má faktúru od dodávateľa z iného členského štátu a v prípade premiestnenia tovaru platiteľa z iného členského štátu do tuzemska doklad o premiestnení tovaru,
d) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. d) má dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom je platiteľ uvedený ako príjemca alebo dovozca.


(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.


(3) Ak je účtovným obdobím platiteľa hospodársky rok, na účely odseku 2 sa kalendárnym rokom rozumie hospodársky rok.


(4) Odpočítanie dane platiteľ vykoná tak, že od celkovej výšky dane za príslušné zdaňovacie obdobie odpočíta celkovú výšku odpočítateľnej dane za príslušné zdaňovacie obdobie.
adinka55
15.02.10,17:41
Neviem kde, ale citala som, ze sa to tyka dokladov vystavenych az po 1.4.2009, nakolko novela DPH s uplatnenim odpoctov do konca kal. roka je platna az tohoto datumu.
evina
15.02.10,19:42
Neviem kde, ale citala som, ze sa to tyka dokladov vystavenych az po 1.4.2009, nakolko novela DPH s uplatnenim odpoctov do konca kal. roka je platna az tohoto datumu.


http://www.porada.sk/1028191-post29.html