NETX
12.01.10,20:26
Dobrý deň,
mám otázku. Potrebujem vyplniť daň. priznanie k dani z mot. vozidiel za rok 2009. Konateľ v s.r.o. používal v mesiacoch jan - feb 2009 svoje súkr. auto na podnik. účely. Koncom feb 2009 si však kúpil nové súkr. auto, ktoré začal používať na podnik. účely od marca do decembra 2009. Viete mi poradiť, ako mám vyplniť daňové priznanie? V oboch prípadoch ide o rovnakú kategóriu vozidla - M a zdvihový objem motora v cm3 (jedná sa mi o to, či mám uviesť, že celkový počet vozidiel je 1 al. 2). Bolo treba túto skutočnosť oznámiť vo februári daňovému úradu?
Ďakujem
VladoaKatka
13.01.10,14:01
Dobrý deň,
mám otázku. Potrebujem vyplniť daň. priznanie k dani z mot. vozidiel za rok 2009. Konateľ v s.r.o. používal v mesiacoch jan - feb 2009 svoje súkr. auto na podnik. účely. Koncom feb 2009 si však kúpil nové súkr. auto, ktoré začal používať na podnik. účely od marca do decembra 2009. Viete mi poradiť, ako mám vyplniť daňové priznanie? V oboch prípadoch ide o rovnakú kategóriu vozidla - M a zdvihový objem motora v cm3 (jedná sa mi o to, či mám uviesť, že celkový počet vozidiel je 1 al. 2). Bolo treba túto skutočnosť oznámiť vo februári daňovému úradu?
Ďakujem
Bolo treba oznámiť DÚ každé jedno vozidlo a to dátum začatia používania súkr. vozidla v súvislosti s podnikaním a taktiež koniec používania.
Tlačivá nájdeš na portáli www.drsr.sk (http://www.drsr.sk) , ktoré sa dajú priamo na stránke vyplniť aj s tabuľkou sadzieb a následne natlačiť popr. uložiť.

Tu sú pokyny k Dani MV, nájdeš tam aj VZN pre jednotlivé kraje - sadzby dane.

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/brozury_a_letaky/data/info_dzmv0110.pdf
http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/brozury_a_letaky/data/ozatky_dzmv0110.pdf

Ešte by som doplnila - v tlačivách sa uvádza EČ vozidla, takže sa musia uviesť údaje z TP, teda obidve vozidlá.
Tu je aj tlačivo na oznámenie o používaní MV.
Aljok
13.01.10,14:59
Ak používal konateľ súkromné vozidlo a boli mu vyplácané cestovné náhrady je považovaný za zamestnanca a spoločnosť neoznamuje vznik a zánik daňovej povinnosti.

Pozri tento príspevok:
http://www.porada.sk/t122733-p2-dan-z-motorovych-vozidiel-2009-a.html#post1246135

§ 90
Daňové priznanie a oznamovacia povinnosť

(2) Daňovník, ktorému vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, je povinný oznámiť túto skutočnosť správcovi dane miestne príslušnému podľa miesta evidencie vozidla do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti, okrem daňovníka podľa § 85 ods. 2 písm. a).