edka29
12.01.10,23:44
Môže udať zamestnávateľ zamestnancovi vo výpovedi, že s ním končí pracovný pomer dohodou podľa paragrafu 60 zákonníka práce, bez udania dôvodu, ak zamestnanec u neho pracoval dva roky - doba neurčitá. Ďakujem
Johanka
13.01.10,00:10
Myslím, že ako odpoveď postačí znenie § 60 ZP
(1) Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.

(2) Dohodu o skončení pracovného pomeru zamestnávateľ a zamestnanec uzatvárajú písomne. V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov organizačných zmien.

(3) Jedno vyhotovenie dohody o skončení pracovného pomeru vydá zamestnávateľ zamestnancovi.