Dašena O.
13.01.10,06:21
Prosím, stretol sa už niekto s úrazovou rentou - jednorázové odškodnenie z ALLIANZU podľa ust. paragrafu 449a/ Obč.zákonníka? Jeden klient dostal v r.2009 dosť vysokú čiastku, na poisťovni povedali, že to treba zdaniť, na DU že to je oslobodené. Tak neviem čo s tým. Je to vlastne náhrada za stratu na zárobku z poistenia zodpovednosti za škodu z prac.úrazov a chorôb, ktoré dostal jednorázovo po dohode, a nie čiastkovo mesačne až do dôchodku.
Ak niekto vie poradiť, tak budem rada.
Stanislav 1975
13.01.10,06:32
Prosím, stretol sa už niekto s úrazovou rentou - jednorázové odškodnenie z ALLIANZU podľa ust. paragrafu 449a/ Obč.zákonníka? Jeden klient dostal v r.2009 dosť vysokú čiastku, na poisťovni povedali, že to treba zdaniť, na DU že to je oslobodené. Tak neviem čo s tým. Je to vlastne náhrada za stratu na zárobku z poistenia zodpovednosti za škodu z prac.úrazov a chorôb, ktoré dostal jednorázovo po dohode, a nie čiastkovo mesačne až do dôchodku.
Ak niekto vie poradiť, tak budem rada.

Ak to bolo poistné plnenie za úraz,tak to zdaňovať netreba-poistné plnenie sa nezdaňuje( s výnimkou dožitia)
Dašena O.
13.01.10,11:00
Bolo to z choroby z povolania
Dašena O.
14.01.10,12:32
Ešte raz si to chcem potvrdiť, pretože v zákone o dani z príjmu par.5 odst. 7 písm.h - hovorí, že tento príjem je oslobodený, ale len ak táto náhrada bola určená pevnou sumou právoplatným rozhodnutím súdu pred 1. januárom 1993. Podľa tohto mi vyhádza, že by sa to malo zdaniť.
Stanislav 1975
14.01.10,12:38
Bolo to z choroby z povolania

Dáška,tak si potom dala zlé zadanie- si písala,že ide o úrazovú rentu...:confused: a choroba z povolania nieje úraz...
Dašena O.
14.01.10,13:10
V liste od Allianzu píšu: jednorázové odškodnenie podľa ust. par.449a/ Obč.zák.. jednorázovú náhradu za úrazovú rentu. V zmysle par. 195 odst. 2 Zák.práce z titulu prac.úrazu sme odškodňovali náhradu za stratu na zárjobku z poistenia zodpovednosti za škodu z prac. úrazov a chorôb z povolania. Na základe toho pôisťovateľ mes.poukazuje poškodenému rentu , predstavujúcu náhradu za stratu na zárobku po skončení prac.neschopnosti alebo pri invalidite v zmysle par. 202 ods.1 Zák.práce. Poškodený a poisťovateľ sa dohodli na vysporiadaní záväzku jednorázovo.
Dašena O.
14.01.10,13:45
Prosím, treba to zdaniť, či nie?
Johanka
14.01.10,14:11
Ak má byť príjem FO oslobodený od dane, treba pozrieť do § 9 (v tomto prípade ods.2) Zákona o dani z príjmov.
Dašena O.
14.01.10,15:15
V par. 9 odst.2 písm.i sa hohoví, že náhrada za stratu zdanit.príjmu nie je oslobodená, t.j. treba to zdaniť, tak som to uzavrela. Ďakujem. Ak by mal ešte niekto s tým to skúsennosť /pretože to nie je obvyklá vec/ tak prosím, poraďte. Inak ďakujem, aspoň trochu som si to ujasnila.
montina
18.03.10,18:13
prosím vás a do ktorého riadku danového priznania A sa to má dať?
2007lienka
04.03.15,14:01
Prosim Vás, ako ste to nakoniec vyriešila....ja to potrebujem tiež riešiť a nikto mi nevie presne odpovedať.