zváračská škola
13.01.10,09:01
Prajem všetkým pekný deň, prosím Vás, poraďte ako zaúčtovať platbu platobnou kartou, niečo som našla, ale tomu nerozumiem.keď chcem účťovať,tak sa ma program pýta kde je výdaj alebo príjem, či na pokladni alebo na účte.Neviem si rady, už vopred dík za odpoveď
-učtujem v jednoduchom účtovníctve
-a cez priebežné položky nemôžem účtovať do REZ
už mám z toho riadne dopletenú hlavu
Danielle369
13.01.10,09:12
Platby platobnou kartou v JÚ

daj si hore do hladať
-----------------------------------

výdaj z banky do priebežnej - príjem,
výdaj z priebežnej a pokladňa - príjem,
výdaj z pokladne - réžia.
................................................
zváračská škola
13.01.10,10:53
ale to by asi nemalo ísť cez pokladňu, nie?
vikinka
13.01.10,11:29
1.V deň platby kartou cez interný doklad výdavok zaúčtovať podľa členenia s rozúčtovaním DPH
2.v deň paltby kartou cez interný doklad -príjem z priebež.položky bez DPH
3.na základe výpisu z BÚ cez banku zaúčtovať-výdaj priebež.položka bez DPH
77Miriam
13.01.10,11:57
Platby kartou účtujem cez záväzky (vytvorila som si pre tento druh platby v záväzkoch doklad PK - platby kartou) a úhradu kartou odúčtujem bankovým výpisom.
vikinka
13.01.10,13:23
Postupy účtovania v JÚ
§ 12
Krátkodobý finančný majetok

(1) Ako ceniny sa účtujú najmä poštové známky, kolky, zakúpené stravné lístky do prevádzkární verejného stravovania, telefónne karty a obdobné karty, ak majú hodnotu, z ktorej sa bude môcť čerpať po ich vydaní do užívania.

(2) Ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou.

(3) Ako krátkodobé cenné papiere12) sa účtujú napríklad dlhopisy, akcie určené na obchodovanie, zmenky, ktoré budú v majetku účtovnej jednotky najviac jeden rok.

(4) Pri inkase platobnou kartou sa v peňažnom denníku dodávateľa účtuje priebežná položka na strane príjmu v sume prijatej tržby a v členení podľa § 4 ods. 6 písm. d). Na základe výpisu z banky sa účtuje v deň zúčtovania inkasa príjem na účte v banke, a priebežná položka na strane výdavku.

(5) Pri platbe platobnou kartou sa v peňažnom denníku odberateľa účtuje priebežná položka na strane výdavku v sume uhradenej platby a v členení podľa § 4 ods. 6 písm. e). Na základe výpisu z banky sa účtuje v deň zúčtovania platby výdavok z účtu v banke a priebežná položka na strane príjmu.