Valuška
13.01.10,11:19
Kontrolujem odpisy a nie som si istá či som správne zaradila PHM do OC automobilu.
11.2.2009 sme kúpili automobil. Na dopravnom inšpektoráte sme ho prepísali dňa 27.2.2009. Týmto dňom sme ho aj zaradili do majetku. No do 27.02.2009 mám tri bločky takovania PHM. Má byť nákup PHM - bez DPH súčasťou obstarávacej ceny automobilu, alebo dať skorší dátum zaradenia bez ohľadu na prepis a tankovanie do spotreby?
Tweety
13.01.10,11:29
Kontrolujem odpisy a nie som si istá či som správne zaradila PHM do OC automobilu.
11.2.2009 sme kúpili automobil. Na dopravnom inšpektoráte sme ho prepísali dňa 27.2.2009. Týmto dňom sme ho aj zaradili do majetku. No do 27.02.2009 mám tri bločky takovania PHM. Má byť nákup PHM - bez DPH súčasťou obstarávacej ceny automobilu, alebo dať skorší dátum zaradenia bez ohľadu na prepis a tankovanie do spotreby?
NIe, nie sú súčasťou OC MV.