Enie
13.01.10,12:50
Ahojte potrebovala by som poradiť ohľadom rozpustenia straty minulých rokov. V roku 2004 a 2005 sme mali ako s.r.očka stratu. Za rok 2009 budeme vykazovať zisk. Chcem sa opýtať či môžem naraz v roku 2009 odrátať stratu z roku 2004 aj 2005, nakoľko by mi strata za obe roky pokryla zisk za 2009.
Ak mi môže niekto napísať aj link kde je to ustanovené.

Ďakujem za odpoveď
Anja111
13.01.10,13:02
Ahojte potrebovala by som poradiť ohľadom rozpustenia straty minulých rokov. V roku 2004 a 2005 sme mali ako s.r.očka stratu. Za rok 2009 budeme vykazovať zisk. Chcem sa opýtať či môžem naraz v roku 2009 odrátať stratu z roku 2004 aj 2005, nakoľko by mi strata za obe roky pokryla zisk za 2009.
Ak mi môže niekto napísať aj link kde je to ustanovené.

Ďakujem za odpoveď
Čítaj tu:
http://www.porada.sk/t127390-odpis-strat-v-ju.html
Tamila
13.01.10,13:07
Môžeš naraz odrátať stratu z obidvoch rokov.
Zákon o dani z príjmu - r. 2009:
§ 30
Odpočet daňovej straty

(1) Od základu dane možno odpočítať daňovú stratu počas najviac piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná. Ku dňu vstupu daňovníka do likvidácie alebo vyhlásenia konkurzu nárok na odpočet daňovej straty odo dňa vstupu do likvidácie alebo vyhlásenia konkurzu zaniká. Ak je zdaňovacie obdobie kratšie ako rok, daňovník môže uplatniť celý ročný odpočet daňovej straty.