jozefseleck
13.01.10,13:42
Dobrý deň,Potrebujem radu. Vzťahuje sa na mňa ZÁKON 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, konkrétne
§ 9
Príjmy oslobodené od dane


(1) Od dane je oslobodený príjem

a) z predaja bytu alebo obytného domu s najviac dvoma bytmi vrátane súvisiacich pozemkov, ak v ňom mal predávajúci trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred predajom, okrem


Rodinný dom s pozemkom som získal darovacou zmluvou 10.3.2009 , Trvalé bydlisko mám v tejto nehnuteľnosti od 26.09.2008 .
Ak predám RD s pozemkom po 26.9.2010 som oslobodený od dane.

Vopred ďakujem.