mysimis
13.01.10,20:22
Ahojte, mám pred sebou leasingovú zmluvu, ale nie je v nej ani zostatková cena predmetu leasingu, ani istina, ani úrok. Je v nej len nájomné, 19% DPH a havarijné poistenie. Ako účtovať tento leasing v jednoduchom účtovníctve?
Stefan2005
13.01.10,20:40
Ahojte, mám pred sebou leasingovú zmluvu, ale nie je v nej ani zostatková cena predmetu leasingu, ani istina, ani úrok. Je v nej len nájomné, 19% DPH a havarijné poistenie. Ako účtovať tento leasing v jednoduchom účtovníctve?

podobná zmluva sa mi dostala do rúk prednedávnom; v splátkovom kalendári bola vyčíslená len splátka, taktiež žiadne istina a úrok. Požiadali sme ich o vystavenie "normálneho" splátkového kalendára. Vystavili.
mysimis
14.01.10,09:41
Stefan2005, ďakujem za radu, vyžiadala som si normálny splátkový kalendár a dostala som ho bez problémov.
Lotarka
14.01.10,14:24
Nechcem zakladať novú tému o leasigu. Prosím, pomôžte.

Mám zarátať náklady (montáž, doprava stroja a nové kolieska zhruba za 1000,-€ bez DPH) do obstarávacej ceny a potom z tej rátať leasingové odpisy??
Stefan2005
14.01.10,18:44
Nechcem zakladať novú tému o leasigu. Prosím, pomôžte.

Mám zarátať náklady (montáž, doprava stroja a nové kolieska zhruba za 1000,-€ bez DPH) do obstarávacej ceny a potom z tej rátať leasingové odpisy??

Zákon o dani z príjmov §26:
(8) Hmotný majetok prenajatý formou finančného prenájmu okrem pozemkov odpíše nájomca počas doby trvania prenájmu do výšky 100 % hodnoty istiny podľa osobitného predpisu1) zvýšenej o náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu vynaložené nájomcom do doby zaradenia tohto majetku do užívania.

v zmysle zvýrazneného, teda ak boli vynaložené do doby zaradenia tohto majetku, tak áno.
Lotarka
15.01.10,08:50
Zákon o dani z príjmov §26:
(8) Hmotný majetok prenajatý formou finančného prenájmu okrem pozemkov odpíše nájomca počas doby trvania prenájmu do výšky 100 % hodnoty istiny podľa osobitného predpisu1) zvýšenej o náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu vynaložené nájomcom do doby zaradenia tohto majetku do užívania.

v zmysle zvýrazneného, teda ak boli vynaložené do doby zaradenia tohto majetku, tak áno.

Takého názoru som aj ja, len som si nebola istá, lebo faktúry za ost. náklady (montáž...) sú od firmy, od ktorej vlastne leasingovka mala predmet leasingu a sú riadne uhradené, teda nefigurujú v leasingovej zmluve a v splátkovom kalendári.