asuron
13.01.10,19:59
Dobrý večer.
Som zaregistrovaná v nákupnom spoločenstve, ktoré posiela svojim členom podľa pravidiel dohodnutých vo Všeobecných obchodných podmienkach odmeny.
Systém je založený na tom, že ak nakupujem v obchode, ktorý je označený ako obchod tohoto nákupného spoločenstva, majiteľ obchodu pošle do spoločenstva určitý rabat-zľavu a tieto peniaze sa potom podľa dohodnutých pravidiel posielaju členom, ktorý tieto nákupy urobili.

- nie som zamestnanec tohoto spoločenstva, som len registrovaný člen,
- som zamestnanec, mám príjem zo zavislej činnosti,
- živnosť nemám, lebo nákupné spoločenstvo nevyžaduje, aby som živnosť mala,
- príjmy z tohoto spoločenstva nie sú pravidelné, dostanem ich len keď sú splnené dopredu dohodnuté podmienky.

Otázky:
Patria takého príjmy do par. 8, riadok 1 - príležitostné príjmy?
Je takýto príjem do sumy 894,60 € oslobodený od dane?
Je nejaký finančný limit-strop, ktorý určuje, že už to nemôže byť príležitostný príjem?

Veľmi pekne ďakujem za pomoc.:)