Evino28
13.01.10,22:02
Dobrý večer, prosím Vás o radu.

SHR (platca DPH) má uzavretú zmluvu s s.r.o. (platca DPH), ktorá mu poskytuje materiál (osivo, hnojivá, postreky) a následne od neho odkúpi úrodu. S.r.o. fakturuje každú dodávku samostatne (s príslušným dátumom dodania a splatnosti) a SHR fakturuje s.r.o. za každú dodávku obilia. Podľa vzájomnej dohody si tieto faktúry neuhrádzajú osobitne, ale s.r.o. uhradí 2-3 krát do roka určitú sumu na účet SHR (cca. cena obilia mínus cena materiálu), a na konci roka spíšu dokument o započítaní pohľadávok. Ako má SHR zaúčtovať tieto faktúry v jednoduchom účtovníctve? Ďakujem.
Melnick
13.01.10,22:12
Nepeňažnou operáciou v Knihe pohľadávok a zároveň na tú istú sumu v Knihe záväzkov až do výšky prijatej sumy. Môže sa totiž stať, že niektorá faktúra pri takomto spôsobe môže ostať uhradená iba čiastočne. Potom zasa pri ďalšom prijatí určitej sumy zopakuješ postup a uhradíš zbytok čiastočne uhradenej faktúry a postup opakuješ. Takto sa Ti budú pohľadávky a aj záväzky postupne " meniť " na uhradené.
Evino28
14.01.10,10:43
Ďakujem za odpoveď. Ešte by som sa chcela opýtať na DPH. Tú si z každej faktúry bude účtovať s dátumom dodania uvedenom na faktúre?
Melnick
14.01.10,11:58
Ďakujem za odpoveď. Ešte by som sa chcela opýtať na DPH. Tú si z každej faktúry bude účtovať s dátumom dodania uvedenom na faktúre?
Áno. S dátumom úhrady resp. zápočtu DPH nesúvisí.
Evino28
14.01.10,18:09
Veľmi pekne ďakujem za odpovede, veľmi mi pomohli.