misurka
14.01.10,15:34
Prosím Vás o radu:

Naša spločnosť - identifikovaná pre DPH v SR, sa zaoberá osádzaním plošných spojov a káblových zväzkov. Funguje to tak, že odberateľ z Belgicka - pridelené IČ DPH v Belgicku (okrem iného naša materská firma) si na dodacom liste dodá svoj materiál k nám - nikdy sa tento nestane naším majetkom. My tento materiál pošleme na čiastočné opracovanie do ďalšej slovenskej spoločnosti, ktorá nám túto službu - čiastočné opracovanie vyfakturuje so slovenskou DPH. My materiál doopracúvame a túto službu - kde je vyčíslená hodnota práce 1. čiastočného opracovania + hodnota nášho opracovania vyfakturujeme do BE bez DPH s odvolávkou pôvodného paragrafu 16, odsek 7 v zákone o DPH platnom do 31.12.2009. Avšak po 01.01.2010 sa tento § komlet zmenil. O čo sa teraz oprieť v prípade fakturácie takto dodávaných služieb?
IvoM
14.01.10,16:12
§15.1
ErikaDP
07.02.10,11:47
Poraďaci, vie mi niekto poradiť kde mám hľadať výklad, alebo príklady čo sa zahrňa pod pojem:
§15 ods.1 OCENENIE HNUTEĽNÉHO HMOTNÉHO MAJETKU A PRÁCE NA HNUTEĽNOM HMOTNOM MAJETKU ?

Ide mi o to, že podnikateľ vykonáva práce pri montáži a kompletovaní obchodných zariadení - montáž kovových regálov a stojanov ktorými sú vybavené obchodné nákupné centrá. Niekotré regále sú voľne stojace, niektoré sú ukotvené k podlahe, ale daju sa v pripade potreby odmontovať a preniesť inde. Je to vlastne kovový nábytok. Komponenty regálov dodáva zákazník, môj podnikateľ vykoná výlučne službu - prácu na zmontovaní a nainštalovaní.
Tieto práce sa ale vykonávajú v novostavbách obchodných centier. Bez nainštalovania regálov hlavný dodavateľ celej stavby neodovzdá stavbu zákazníkovi.
Potrebujem rozlíšiť:
- moja montážna činnosť sa môže chápať ako práce na hmotnom
majetku ?
- alebo tým že súvisí so skompltovaním novostavby je to služba
vsťahujúca sa na nehnuteľnosť ?
Mipolka
07.02.10,12:21
Poraďaci, vie mi niekto poradiť kde mám hľadať výklad, alebo príklady čo sa zahrňa pod pojem:
§15 ods.1 OCENENIE HNUTEĽNÉHO HMOTNÉHO MAJETKU A PRÁCE NA HNUTEĽNOM HMOTNOM MAJETKU ?

Ide mi o to, že podnikateľ vykonáva práce pri montáži a kompletovaní obchodných zariadení - montáž kovových regálov a stojanov ktorými sú vybavené obchodné nákupné centrá. Niekotré regále sú voľne stojace, niektoré sú ukotvené k podlahe, ale daju sa v pripade potreby odmontovať a preniesť inde. Je to vlastne kovový nábytok. Komponenty regálov dodáva zákazník, môj podnikateľ vykoná výlučne službu - prácu na zmontovaní a nainštalovaní.
Tieto práce sa ale vykonávajú v novostavbách obchodných centier. Bez nainštalovania regálov hlavný dodavateľ celej stavby neodovzdá stavbu zákazníkovi.
Potrebujem rozlíšiť:
- moja montážna činnosť sa môže chápať ako práce na hmotnom
majetku ?
- alebo tým že súvisí so skompltovaním novostavby je to služba
vsťahujúca sa na nehnuteľnosť ?

Prace na hnutelnom hmotnom majetku, nezalezi na tom, ci su ukotvene k podlahe :)
ErikaDP
07.02.10,12:56
Prace na hnutelnom hmotnom majetku, nezalezi na tom, ci su ukotvene k podlahe :)
ďakujem za odpoveď,
tiež si myslím že práce na hnuteľnom majetku, teda §15 ods.1,
len si to chcem podložiť neajakým výkladom - snažím sa čítať smernicu EU o spoločnom systéme DPH č.112/2006 ale neviem tam nikde najsť popis prác na hmotnom majetku
ErikaDP
08.02.10,15:40
Poraďaci, vie mi niekto poradiť kde mám hľadať výklad, alebo príklady čo sa zahrňa pod pojem:
§15 ods.1 OCENENIE HNUTEĽNÉHO HMOTNÉHO MAJETKU A PRÁCE NA HNUTEĽNOM HMOTNOM MAJETKU ?

Ide mi o to, že podnikateľ vykonáva práce pri montáži a kompletovaní obchodných zariadení - montáž kovových regálov a stojanov ktorými sú vybavené obchodné nákupné centrá. Niekotré regále sú voľne stojace, niektoré sú ukotvené k podlahe, ale daju sa v pripade potreby odmontovať a preniesť inde. Je to vlastne kovový nábytok. Komponenty regálov dodáva zákazník, môj podnikateľ vykoná výlučne službu - prácu na zmontovaní a nainštalovaní.
Tieto práce sa ale vykonávajú v novostavbách obchodných centier. Bez nainštalovania regálov hlavný dodavateľ celej stavby neodovzdá stavbu zákazníkovi.
Potrebujem rozlíšiť:
- moja montážna činnosť sa môže chápať ako práce na hmotnom
majetku ?
- alebo tým že súvisí so skompltovaním novostavby je to služba
vsťahujúca sa na nehnuteľnosť ?
Posúvam,
hľadám výklad k smernici EU o systéme DPH , ak existuje, s príkladmi alebo definíciou čo sa myslí " prácami na hmotnom majetku ".
Blankake
08.02.10,16:08
Poraďaci, vie mi niekto poradiť kde mám hľadať výklad, alebo príklady čo sa zahrňa pod pojem:
§15 ods.1 OCENENIE HNUTEĽNÉHO HMOTNÉHO MAJETKU A PRÁCE NA HNUTEĽNOM HMOTNOM MAJETKU ?


Kde toto vidíš v §15 ods.1?
ErikaDP
08.02.10,16:26
Kde toto vidíš v §15 ods.1?
V § 15 ods. 1 to síce nie je napísané, ale vychádzam z informácií zo školení k novele zákona a tiež z usmernania ktoré uverejnilo drsr:
http://www.drsr.sk/drsr/slovak/poskytovanie_informacii/zovseobecnene_informacie/data/midosl0110.pdf

na strane 3 usmernenia sú uvedené príkladmo niektoré služby, pri kotrých sa miesto dodania riadi pri dodaní zdaniteľnej osobe miestom usídlenia odberateľa ( ide o služby, ktoré nie su vymenované vo výnimkovom § 16) t.j. § 15 ani nemôže obsahovať vymenovanie týchto služieb, lebo ich môže byť veľa - všetky okrem tých čo sú vymenované v §16.
Blankake
08.02.10,16:32
V § 15 ods. 1 to síce nie je napísané, ale vychádzam z informácií zo školení k novele zákona a tiež z usmernania ktoré uverejnilo drsr:
http://www.drsr.sk/drsr/slovak/poskytovanie_informacii/zovseobecnene_informacie/data/midosl0110.pdf

na strane 3 usmernenia sú uvedené príkladmo niektoré služby, pri kotrých sa miesto dodania riadi pri dodaní zdaniteľnej osobe miestom usídlenia odberateľa ( ide o služby, ktoré nie su vymenované vo výnimkovom § 16) t.j. § 15 ani nemôže obsahovať vymenovanie týchto služieb, lebo ich môže byť veľa - všetky okrem tých čo sú vymenované v §16.
Aha, už chápem.

A Tebe ide teraz o čo, že či sa má podnikateľ zaregistrovať na DPH podľa par. 7a? On je neplatca DPH?
ErikaDP
08.02.10,17:02
Aha, už chápem.

A Tebe ide teraz o čo, že či sa má podnikateľ zaregistrovať na DPH podľa par. 7a? On je neplatca DPH?
Moj podnikateľ je registrovaný platiteľ DPH v SR.
Poskytuje služby - viď moja otázka vyššie - montáž regálov v novostavbách obchodných centier ( montáž je fyzicky vykonaná v Českej republike, ale mojim odberateľom je Slovenská firma so slovenským IČDPH, ktorá je hlavným dodavateľom pre Českého investora). Potrebujem zatriediť, ujasniť si, podložiť výkladom, že táto služba je službou: prace na hnuteľnom majetku.
Potrebujem si ozrejmiť, že toto nie je služba vsťahujúca sa na danú nehnuteľnosť, aj napriek tomu že sa realizuje súčasne so stavbou resp. kompletovaním danej nehnuteľnosti. Ja robím vlastne práce na inventáre - vybavenosti novostavby nábytkom-obchodnými zariadeniami.
Lebo keby to bola služba vsťahujuca sa na danu nehnuteľnoť, miesto dodania by bolo podľa §16 - tam kde sa nehnuteľnosť nachádza, nepodliehalo by to slovenskej DPH.
Ale ak je to praca na hnuteľnom majetku, idem na §15 ods.1 a teda podlieha to slovenskej DPH ( moj podnikateľ vyfakturuje poddodávku slovenskemu odberateľovi so slovenskou SPH a ten nasledne faktrujuje Českému investorovi bez slovenskej DPH s tým že Čech má povinnosť samozdaniť )
Problém je v tom, že tato montažna činnosť úzko suvisi so samotnou stavbou - novostavbu vybiavia takýmito skladovými regálmi a až potom odovzdavaju do použivania. Kedysi veľmi dávno keď ešte fungovalo zatrieďovanie na Štatistickou urade tak nam to zatriedili ako montáž kovových konštrukcií pod STAVEBNÉ práce.
Ale tieto regále nei sú súčasťou stavby, sú k nej- k podlahe iba ukotvené. Preto si myslím že to nie sú prace súvisiace s nehnuteľnosťou, ( takými prácami sa príkladmo uvadzaju napr. výťahy, eskalatory a podobne ).
Blankake
08.02.10,17:31
Moj podnikateľ je registrovaný platiteľ DPH v SR.
Poskytuje služby - viď moja otázka vyššie - montáž regálov v novostavbách obchodných centier ( montáž je fyzicky vykonaná v Českej republike, ale mojim odberateľom je Slovenská firma so slovenským IČDPH, ktorá je hlavným dodavateľom pre Českého investora). Potrebujem zatriediť, ujasniť si, podložiť výkladom, že táto služba je službou: prace na hnuteľnom majetku.
Potrebujem si ozrejmiť, že toto nie je služba vsťahujúca sa na danú nehnuteľnosť, aj napriek tomu že sa realizuje súčasne so stavbou resp. kompletovaním danej nehnuteľnosti. Ja robím vlastne práce na inventáre - vybavenosti novostavby nábytkom-obchodnými zariadeniami.
Lebo keby to bola služba vsťahujuca sa na danu nehnuteľnoť, miesto dodania by bolo podľa §16 - tam kde sa nehnuteľnosť nachádza, nepodliehalo by to slovenskej DPH.
Ale ak je to praca na hnuteľnom majetku, idem na §15 ods.1 a teda podlieha to slovenskej DPH ( moj podnikateľ vyfakturuje poddodávku slovenskemu odberateľovi so slovenskou SPH a ten nasledne faktrujuje Českému investorovi bez slovenskej DPH s tým že Čech má povinnosť samozdaniť )
Problém je v tom, že tato montažna činnosť úzko suvisi so samotnou stavbou - novostavbu vybiavia takýmito skladovými regálmi a až potom odovzdavaju do použivania. Kedysi veľmi dávno keď ešte fungovalo zatrieďovanie na Štatistickou urade tak nam to zatriedili ako montáž kovových konštrukcií pod STAVEBNÉ práce.
Ale tieto regále nei sú súčasťou stavby, sú k nej- k podlahe iba ukotvené. Preto si myslím že to nie sú prace súvisiace s nehnuteľnosťou, ( takými prácami sa príkladmo uvadzaju napr. výťahy, eskalatory a podobne ).
No ja neviem, ja by som to skôr považovala za služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť. Pod službami na hnuteľnom majetku si predstavujem napr. opravy nejakých spotrebičov, automobilov...

Pozri tu (týka sa to síce starého znenia zákona, ale v princípe by to malo platiť aj teraz):
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&MID=221&edllnkid=2318680&phContent=~/EDL/ShowArticle.ascx&ArticleId=22479&pa=11148

A ešte by Ti mohol pomôcť tento metodický pokyn DRSR (je síce z r. 2007, ale na posúdenie, či je to služba súvisiaca s nehnuteľnosťou, by mal platiť)
ErikaDP
08.02.10,17:48
No ja neviem, ja by som to skôr považovala za služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť. Pod službami na hnuteľnom majetku si predstavujem napr. opravy nejakých spotrebičov, automobilov...

Pozri tu (týka sa to síce starého znenia zákona, ale v princípe by to malo platiť aj teraz):
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&MID=221&edllnkid=2318680&phContent=~/EDL/ShowArticle.ascx&ArticleId=22479&pa=11148

A ešte by Ti mohol pomôcť tento metodický pokyn DRSR (je síce z r. 2007, ale na posúdenie, či je to služba súvisiaca s nehnuteľnosťou, by mal platiť)
Blankake ďakujem za linky a za to že si mi venovala svoj čas.