gubika
14.01.10,15:47
Dobrý deň. Chcela by som poprosit o radu. Platila som na dôchodkove pripoistenie do Tatry- Sympatia. Odpočítavala som si 12.000,- z dani. Kedysi umožnil zákon 24.000. Učet som zrušila min. rok. Peniaze mi vrátili. Chcem sa spytat:
1. treba zahrnúť do daní vyplatenú sumu ????? a kam ???
2. Ako sa prejaví možnosť odpočtu12.000,-a 24.000 počas XXXX rokov. v tomto DP. Robím Dan priznanie B. Ďakujem za rýchlu odpoveď.
IvoM
14.01.10,16:52
Neodpočítavala si si 12 000 a 24 000 z daní ale z daňového základu, pozri si §11.12.

§ 11

Nezdaniteľné časti základu dane


(12) Ak daňovník nedodrží podmienky ustanovené v odsekoch 10 a 11, je povinný zvýšiť základ dane do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom došlo k porušeniu ustanovených podmienok o sumu zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, platieb finančných prostriedkov na účelové sporenie a platieb poistného na životné poistenie, o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil základ dane. Nedodržaním podmienok je aj výplata odstupného z doplnkového dôchodkového sporenia pred dovŕšením 55. roku života daňovníka a pred uplynutím desiatich rokov od uzavretia účastníckej zmluvy.

Takže podmienku si porušila v roku 2009, teda najneskôr v DP za 2012 musíš zvýšiť svoj daňový základ o súhrn súm o ktoré bol v minulosti daňový základ znížený, je to na Tebe či to spravíš až v poslednom termíne, alebo postupne, či hneď teraz.
gubika
15.01.10,10:43
Ďakujem za odpoveď. Aby som toupresnila. 55 rokov som dovršila v r. 2008 a zmluvu som uzatvárala 26.2.2001. Vážim si každú odpoveď.