Ekonómkaaa
20.01.10,17:25
Dobrý deň ekonómovia,

chcela by som sa s Vami poradiť. Naša spoločnosť je platiteľom DPH. Spoločnosti v Poľsku (s poľským IČ DPH)fakturujeme za prenájom našich skladov, ktoré sú umiestnené na Slovensku (Poliaci umiestňujú svoje výrobky do skladov).
V súvislosti s touto problematikou, mám nasledovné otázky?
1. Miesto dodania služby posudzujem v zmysle § 15 ods. 1 zákona o DPH?
2. To zn. , že daň je povinný odviesť dodávateľ služby - naša spoločnosť?
3. V DP to potom uvádzam ako dodanie v tuzemsku, nakoľko riadok na dodanie služby do EÚ nie je.

Ďakujem
betka
20.01.10,21:11
NAskúr si čítame výnimky v par. 16:

§ 16


(1) Miestom dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť vrátane realitnej činnosti a činnosti znalcov, ubytovacích služieb, poskytnutia práva na užívanie nehnuteľnosti, služieb zameraných na prípravu a koordináciu stavebných prác, ako sú služby poskytované architektmi a osobami zabezpečujúcimi stavebný dozor, je miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza.