zuzkadzugi
22.01.10,11:27
Prosím Vás, môžem mať na faktúre miesto "dátum dodania" formulku "dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia"? Lebo jeden daňový poradca tvdí, že to nie je správne a nechápem prečo...
azla
22.01.10,11:37
Daňový poradca ma pravdu.

Je potrebné vychádzať zo súčasného znenia zákona a pojem, ktorý sa tam používa je datum dodania.
"dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia" je pojem zo starého zákona.
zuzkadzugi
22.01.10,12:01
Prosím Vás, kde presne sa to nachádza?
Lebo v §71 ods. 2 je v náležitostiach faktúry:
"dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba podľa odseku 1 prijatá", ale nie je tam uvedené presné znenie...