HVOLKOVÁ Elena
23.01.10,13:05
Poradí mi niekto či postupujem správne:
Exekútor vedie JÚ je plátcom DPH.
Pri vymôžení určitej sumy túto rozúčtuje na časť pre oprávnených a časť, ktorá tvorí jeho odmenu.
Príjem súm od dĺžnikov eviduje na samostatnom bankovom výpise. Z tohto výpisu potom zasielam platby dotknutým stranám a poukáže aj svoju domenu exekútora na ďalší účet. K tejto odmene vystaví FA, ktorá je rozúčtovaná na základ a DPH.
Napr. vymôže sumu 1000,- €, dotknutým stranám pošle 800.- € a sebe 200.- €. Fa je vystavená na 168,07 základ 31.93 DPH.
Ak má nietko účtovníctvo exekútora a vie v tom chodiť, ozvi sa mi.
Môžeš aj tf. 042/4632650, zavolám späť, aby si to neplatil Ty.
Ďakujem: Hela