Klára2
23.01.10,15:21
Prosím o radu všetkých skúsených a skúsenejších:
Ozval sa mi nový klient, ktorý začal podnikať ako živnostník od januára 2010. Jeho hlavnou činnosťou je : pre veľkú nemeckú nábytkársku firmu, ktorá predáva svoje výrobky v krajinách EU prostredníctvom obchod. domov ( Kika, Asko, a pod.) zabezpečuje opravy reklamácií a podobné opravy. Teritórium najčastejšie Slovensko, niekedy Morava, Maďarsko, Poľsko.
Nem. firma ho vypláca na základe objemu odvedených prác 1x za mesiac, neviem presne, ale majú podpísanú nejakú zmluvu, kde je asi špecifikovaný aj spôsob výpočtu. Ale on vraj žiadne faktúry nevystavuje!!! (podľa mňa by mal, však?)
Používa súkromné vozidlo na služ. účely, budem mu robiť na každú cestu cesťák, má doklady o ubytovaní, tankovaní a pod.
Ako sa jeho práca dotýka jeho prípadnej registrácie za platiteľa DPH? :confused:
Pracuje pre Nemcov, ale službu realizuje v rôznych štátoch EU. Neviem si s tým rady, ďakujem za každú radu.
Klára2
23.01.10,21:33
Prosím, poradte mi:mee:
Klára2
24.01.10,12:52
Znova posúvam ak viete poraďte
Rozalka
24.01.10,13:10
Prosím o radu všetkých skúsených a skúsenejších:
Ozval sa mi nový klient, ktorý začal podnikať ako živnostník od januára 2010. Jeho hlavnou činnosťou je : pre veľkú nemeckú nábytkársku firmu, ktorá predáva svoje výrobky v krajinách EU prostredníctvom obchod. domov ( Kika, Asko, a pod.) zabezpečuje opravy reklamácií a podobné opravy. Teritórium najčastejšie Slovensko, niekedy Morava, Maďarsko, Poľsko.
Nem. firma ho vypláca na základe objemu odvedených prác 1x za mesiac, neviem presne, ale majú podpísanú nejakú zmluvu, kde je asi špecifikovaný aj spôsob výpočtu. Ale on vraj žiadne faktúry nevystavuje!!! (podľa mňa by mal, však?) Tak to by mal
Používa súkromné vozidlo na služ. účely, budem mu robiť na každú cestu cesťák, má doklady o ubytovaní, tankovaní a pod.
Ako sa jeho práca dotýka jeho prípadnej registrácie za platiteľa DPH? :confused: Áno, na Slovensku
Pracuje pre Nemcov, ale službu realizuje v rôznych štátoch EU. Neviem si s tým rady, ďakujem za každú radu.

§ 16 Zákona o DPH
(9) Miestom dodania služieb, ktorými sú ocenenie hnuteľného hmotného majetku a práce na hnuteľnom hmotnom majetku, ak sú tieto služby dodané osobe inej ako zdaniteľnej osobe, je miesto, kde sa tieto služby fyzicky vykonajú.
Nábytkárska firma v DE je pravdepodobne platiteľom DPH, tak sa uplatní § 15 ods. 1

Takže pre práce na Slovensku
- registrovať sa
- vystavovať faktúry s informáciu, že osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je služba dodaná.
- podávať súhrnný výkaz
Klára2
24.01.10,13:49
Ale živnostník je slovák, vykonáva služby prevažne na Slovensku, výnimočne Maďarsko, Čechy.... Jednotliví zákazníci mu za práce neplatia, ide o opravu v záručnej dobe. Nemecká firma ho zaplatí za objem prác v danom mesiaci. Mám v tom chaos
Rozalka
24.01.10,13:50
Komu fakturuje?
Klára2
24.01.10,14:40
Len nemeckej firme, a vlastne ani nefakturuje (čo by podľa mňa mal), na základe vzájomnej dohody a objemu vykonaných prác mu 1x v mesiaci zaplatia províziu na účet
Klára2
25.01.10,08:15
prosím, skúsení poraďáci, pozrite sa a poraďte
Klára2
25.01.10,14:57
posúvam
Klára2
26.01.10,21:47
asi otravujem, ale pomôžte mi niekto vyjasniť si tento prípad, ktorý som vyššie opísala
Klára2
27.01.10,13:54
Tak to skúsim :
Živnostník všetky práce faktúruje odberateľovi v Nemecku = §15 od.1.
Preto sa bude evidovať podľa §7a. Na fa nezabudne uviesť svoje IČ DPH, podľa §73 : Osobou platiť daň je osoba, ktorej je služba dodaná.
(Nebude rozlišovať, ktoré služby vykonal na Slovensku a ktoré v iných členských štátoch).
A urobí všetko preto, aby bol čo najskôr dobrovoľný platca DPH, aby si mohol uplatniť daň zo všetkých svojich vstupov.
Bude podávať súhrnné výkazy a na ten účel musí mať elektronickú komunikáciu s DÚ.
A život pôjde ďalej.

:cool:
Lubo44
27.01.10,21:35
Ak je to tak, ako si napísala tak správne. Ak fakturuje nemeckej firme, zaregistrovanej v Nemecku pre DPH, tak vystavuje faktúry bez DPH a uvádza ich v SV. Ak nevyváža aj tovar, tak mu stačí podať žiadosť o podávanie SV štvrťročne. Samozrejme SV sa podáva už len elektronicky.