psps
24.01.10,11:32
Dobrý deň, prosím poraďte mi, už neviem ako z toho von.
V roku 2008 sme zaplatili nájomné za december 25.11.2008, zaúčtovali sme 518,343/321. Obaja sme platcovia DPH. Túto DPH sme len zaúčtovali, ale neuplatnili, keďže do dnešného dňa nebola vystavená faktúra. ďalšiu platbu sme urobili 30.12.2008 na mesiac január 2009. Znovu sme zaúčtovali 383,343,/321 a neuplatnili sme si DPH. Táto faktúra prišla až v júli s dátumom dodania 20.3.2009. Túto faktúru som už neúčtovala v roku 2009 lebo už bola zaúčtovaná v r.2008, len som odpočítala prechodnú položku.
Čo sa s tým dá teraz robiť? Mám poslať opravu DPH za 1.Q.2009? Ale asi len za 1 mesiac a čo s tým decembrom?
Zoltán Kovács
24.01.10,11:50
A na základe nájomnej zmluvy nevzniká nárok na odpočet? Alebo máte v zmluve výslovne uvedené, že prenajímateľ má vystavovať aj faktúru?
azla
24.01.10,18:14
Ak si chcete odpočítať Dph pri nájme,

- buď mate faktúru
- alebo máte splátkový kalendár.

Z nájomne zmluvy má byť jasné, či sa vystavujú faktúry, alebo faktúru nahráda splátkový kalendár.

Kontaktujte sa s prenajímateľom, lebo
a)
- potrebujete doklad ku nájmu za december 2008.
Odpočet uplatnite v mesiaci, v ktorom obdržite doklad.

b) ak nájom za 1/2009 bol zaplatený 30.12.2008 - tak daňová povinnosť vznikla už z titulu priajtej platby (peniaze druhej strane mohli prísť bud 31.12.08, pravdepodobnejšie však 1/2009 ).
Potom nerozumiem, ako prišli k dátumu dodania 20.3.2009.
Bez ohľadu na uvedený dátum, vy si môžte uplatniť odpočet až v mesiaci, kedy ste obdržali doklad. - čiže v júli 2009, lebo v tomto mesiaci boli splnené podmienky na odpočet.
psps
25.01.10,11:20
za december nemám faktúru a ani oni ju nevystavili. Môžu ju vystaviť až teraz v januári 2010 s terajším dátumom?
V nájomnej zmluve je len uvedená splatnosť a že suma nájomného je 1000,- + DPH.
Nemám si tú DPH za január 2009 s dátumom na faktúre 20.3.2009 uplatniť už v 1.Q.2009?
JarkaL
25.01.10,11:33
Inak nerozumiem tej firme, čo vám prenajíma priestory. Ako oni vlastne vedú účtovníctvo, kedy vystavujú faktúry - len ak ich niekto požiada a dátum dajú od buka do buka? Keď s nimi máte také problémy (už vyše roka), trvajte na dodatku nájomnej zmluvy, kde by bol splátkový kalendár - daň.doklad.
psps
25.01.10,11:38
Inak nerozumiem tej firme, čo vám prenajíma priestory. Ako oni vlastne vedú účtovníctvo, kedy vystavujú faktúry - len ak ich niekto požiada a dátum dajú od buka do buka? Keď s nimi máte také problémy (už vyše roka), trvajte na dodatku nájomnej zmluvy, kde by bol splátkový kalendár - daň.doklad.
Veru je to tak, čo faktúra to zlá faktúra. A ja mám z toho potom zmätok, nielen v papieroch, ale aj v hlave. Konečne tam majú novú čtovníčku, ktorá už to robí dobre, ale nevieme sa vymotať z tých starých vecí. Viete nám poradiť?
JarkaL
25.01.10,11:43
Držala by som sa zmluvy. Podľa nej by oni mali vystaviť faktúry. Samozarejme dátum dodania by mal byť nie dnešný:), ale buď dátum splatnosti(ak je v zmluve uvedený) alebo dátum úhrady - čo nastalo skôr. Bez prečítania zmluvy ťažko radiť.

Ty si môžeš tú DPH nárokovať po obdržaní týchto faktúr, ale prenajímateľ by mal podať dodat. priznanie k DPH. Aj tak by som rada vedela, kedy ju vlastne odvádzal. Možno ju aj odvádzal správne, len nevystavoval daň. doklad, ktovie?
psps
25.01.10,11:56
Držala by som sa zmluvy. Podľa nej by oni mali vystaviť faktúry. Samozarejme dátum dodania by mal byť nie dnešný:), ale buď dátum splatnosti(ak je v zmluve uvedený) alebo dátum úhrady - čo nastalo skôr. Bez prečítania zmluvy ťažko radiť.

Ty si môžeš tú DPH nárokovať po obdržaní týchto faktúr, ale prenajímateľ by mal podať dodat. priznanie k DPH. Aj tak by som rada vedela, kedy ju vlastne odvádzal. Možno ju aj odvádzal správne, len nevystavoval daň. doklad, ktovie?
V zmluve nie je vôbec spomenuté, že sa budú vystavovať faktúry. Splatkový kalendár tam tiež nie je. Čo sa týka nájomného sú tam len dva odseky:
1. Nájomné za predmet nájmu je dohodnuté v sume 0000,- + DPH, t.j. celková suma na úhradu je 00000,- mesačne. V nájomnom nie sú zahrnuté poplatky za energie.
2. Nájomca je povinný platiť nájomné v prospech účtu prenajímateľa číslo 00000000/0000. Nájomné je splatné vopred tak, že nájomca bude platiť nájomné vždy na kalendárny mesiac vopred najneskôr do 25.dňa mesiaca bezprostredne predchádzajúceho príslušný kalendárny mesiac, na ktorý sa nájom platí.
To je všetko.
Takže by som mala žiadať od nich opraviť všetky faktúry, aby dátumy našich platieb súhlasili s dátumami dodania na ich faktúrach? Potom by som mala podávať opravné DPH na faktúry, ktoré nepasovali? A na tie nájmy, na ktoré nemám ešte faktúry pošlem DPH s uplatnením v tom mesiaci v ktorom prišli?
JarkaL
25.01.10,12:07
Nájomné je splatné vopred tak, že nájomca bude platiť nájomné vždy na kalendárny mesiac vopred najneskôr do 25.dňa mesiaca bezprostredne predchádzajúceho príslušný kalendárny mesiac, na ktorý sa nájom platí.Takže dátum dodania mal byť 25.deň v každom mes. (ak ste nájom neuhradili skôr).

To je všetko.
Takže by som mala žiadať od nich opraviť všetky faktúry, aby dátumy našich platieb súhlasili s dátumami dodania na ich faktúrach? Potom by som mala podávať opravné DPH na faktúry, ktoré nepasovali?Asi ani nie, predpokladám, že ste si DPH neuplatnili skôr ako mal byť dátum dodania.

A na tie nájmy, na ktoré nemám ešte faktúry pošlem DPH s uplatnením v tom mesiaci v ktorom prišli?áno
psps
25.01.10,12:45
Môžeš sa mi na to pozrieť podrobnejšie?
-nájom za 12/2008 faktúra neprišla, zaplatené v novembri 2008, u nás zaúčtované, aj DPH zaúčtovaná ale DPH neuplatnená. Budem žiadať faktúru. Faktúru by mali vystaviť s dátumom 25.11.2008 a podať dodatočné. a ja uplatním v mesiaci v ktorom príde faktúra.
- nájom za 1/2009 faktúra prišla s dátumom dodania20.3.2009, zaplatená 30.12.2008, u nás zaúčtovaná, aj DPH zaúčtovaná, ale neuplatnená. Pošlem opravné DPH za 1.Q. a uplatním DPH v 1.Q.2009
- nájom za 2/2009 faktúra prišla s dátumom dodania20.3.2009, zaúčtovaná, zaplatené 28.1.2009, DPH uplatnená v 1.Q.- môže to tak ostať?
- nájom za 3/2009 faktúra neprišla, zaplatené 2.3.2009, DPH neuplatnená. Budem žiadať faktúru s dátumom 25.2.2009 a uplatním DPH v kvartály v ktorom príde faktúra
- nájom za 4/2009 faktúra prišla s dátumom dodania 5.5.2009, zaúčtovaná, zaplatené 2.4.2009, DPH uplatnená v 2.Q.- nechám tak
- nájom za 5/2009 faktúra neprišla, zaplatené 27.4.2009, DPH neuplatnená. Budem žiadať faktúru s dátumom 25.4.2009 a uplatním DPH v kvartály v ktorom príde faktúra
- nájom za 6/2009 faktúra prišla s dátumom dodania 15.7.2009, zaúčtovaná, zaplatené 26.5.2009, DPH uplatnená v 3.Q.- môžem nechať tak?
- nájom za 7/2009 faktúra prišla s dátumom dodania 11.8.2009, zaúčtovaná, zaplatené 26.6.2009, DPH uplatnená v 3.Q.- môžem nechať tak?
- nájom za 8/2009 faktúra prišla s dátumom dodania 7.9.2009, zaúčtovaná, zaplatené 26.7.2009, DPH uplatnená v 3.Q.- v poriadku?
- nájom za 9/2009 faktúra prišla s dátumom dodania 8.10.2009, zaúčtovaná, zaplatené 28.8.2009, DPH uplatnená v 4.Q.- môžem nechať tak?
- nájom za 10/2009 faktúra prišla s dátumom dodania 10.11.2009, zaúčtovaná, zaplatené 19.9.2009, DPH uplatnená v 4.Q.- nechám tak?
- nájom za 11/2009 faktúra neprišla, nezaúčtovaná, zaplatené 26.10.2009, DPH neuplatnená. Budem žiadať faktúru s dátumom 25.10.2009 a uplatním v mesiaci v ktorom príde faktúra.
- nájom za 12/2009 faktúra neprišla, nezaúčtovaná, zaplatené 24.11.2009, DPH neuplatnená. Budem žiadať faktúru s dátumom 24.11.2009 a uplatním v mesiaci v ktorom príde faktúra.

Môžeš mi to skomentovať ako by si riešila jednotlivé faktúry.
Vopred ďakujem za tvoj čas.
JarkaL
25.01.10,12:51
Uvažuješ dobre, inak sa to už asi nedá. Tie dátumy dodania na faktúrach - na to nemám slov. kde ich nabrali?
psps
25.01.10,14:25
Najradšej by som to dala všetko opraviť. A asi už jej nebudem ani volať, ale rovno napíšem nejaký oficial list, lebo akosi sa k tej oprave nemá. Len mi ešte nie je úplne jasné: Môžem si DPH odpočítať až keď príde faktúra? Nemusím posielať opravné DPH? Mne sa zdá, že si musím odpočítať DPH v tom mesiaci, v ktorom ju oni zaplatia. Nie je to tak?
JarkaL
25.01.10,14:29
Ty nemáš odkiaľ vedieť, kedy oni DPH odvedú a či ju odvedú. Nárok na odpočítanie máš, len ak máš daňový doklad. Čiže daň si odpočítaš v zdaň. období, v ktorom obdržíš daňový doklad.
psps
25.01.10,14:42
Teraz mi odpísali na mail, že faktúry mi posielajú, ešte neviem s akými dátumami. No za ten december tú faktúru nemajú, že vtedy faktúry nevystavovali. Môžem si uplatniť DPH na základe nájomnej zmluvy?
JarkaL
25.01.10,14:44
Ja by som radšej neuplatnila . Je to veľká suma?
azla
25.01.10,14:53
Teraz mi odpísali na mail, že faktúry mi posielajú, ešte neviem s akými dátumami. No za ten december tú faktúru nemajú, že vtedy faktúry nevystavovali. Môžem si uplatniť DPH na základe nájomnej zmluvy?

Nie.
Odpočet Dph je možný iba na základe faktúry.
Faktúru môže nahradiť splátkový kalendár, ak obsahuje všetky náležitosti ako faktúra.
Dodávateľ bol povinný vystaviť faktúru. Skús nech Ti ju vystavia dodatočne, lebo môžu mať problém ak ju nevystavili. Nech si dôsledne preštudujú § 71.

Na základe čoho učtovali odvod Dph - iba na základe zmluvy - zlé, ale to je ich problém, Tebe nech vystavia faktúru, oni nech si ju založia ku tomu svojmu účtovaniu Dph v 12/2008 (alebo kde len chcú:D)
psps
25.01.10,14:54
DPH z toho je necelých 100,-Eur. Kašlala by som na to, ale bývalá účtovníčka to zaúčtovala aj s DPH hoci DPH neuplatnila. Teraz nám na účte 343 visí stále preplatok, ja by som to rada nejako zarovnala, ale neviem ako.
Ešte zisťujem, či firma zaplatila DPH v 4.Q.2008 z tej našej platby.
Ak ano, vyžiadam od nich doklad, ak nie, nejako to zarovnám bez uplatnenia, ale ako?
JarkaL
25.01.10,15:01
Vy máte zrejme zaúčtované: 343 AE/379 100,-€. Takže zaúčtuj 548/343 a budeš mať 343 čistú. Tá 548 ned. náklad.
psps
26.01.10,13:57
Ešte mám jednu otázku. Týka sa to iného nájmu. V zmluve je uvedená splatnosť do 15 dní týkajúceho sa mesiaca na základe faktúry. Tak napríklad nájom za január. Faktúra vystavená 1.1., splatná 15.1. a dátum vzniku daňovej povinnosti 31.1. Nemá byť dátum vzniku daňovej povinnosti 1.1. ? Nechápem ten dátum 31.1. alebo som čosi prespala?
JarkaL
26.01.10,14:10
Ak sa to týka roku 2010, tak je to správne 31.1.2010 podľa novely zákona o DPH.
azla
26.01.10,14:14
Nie, dátum 1.1.2010 tam už byť nemôže, lebo zo znenie odst. 3 vypadlo slovíčko "najneskôr".
Dátum dodania je už teraz stanovený presne.

Znenie platné od 1.1.2010
§19
(3) Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane, považuje sa tovar alebo služba za dodanú posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodaný tovar alebo službu vzťahuje s výnimkou ....
psps
26.01.10,14:28
Takže ak budem mať nájom za január, dátum dodania bude 31.1. a pod týmto dátumom to nahodím do účta a do priznania k DPH?
A ak nám znovu nepríde faktúra a zaplatíme za január 2010 napríklad 20.12.2009 tak faktúra by mala byť s dátumom dodania 20.12.2009?
A ak zaplatím za január 2010 dňa 15.1.2010 tak faktúra by mala byť s dátumom 31.1. alebo 15.1. ?
azla
26.01.10,14:34
Ak Vám prenajímateľ fakturuje mesačne, tak faktúra sa vystavuje s datumom dodania - posledný deň v mesiaci.

a keby ....budeš riešiť, až keĎ bude, lebo môže byť veľa variácii.:rolleyes:
psps
26.01.10,15:25
Ešte sa vrátim k tomu predchádzajúcemu prípadu. Za nájom za 12/2008 mi nechú vystaviť faktúru, nemajú ju a ani neodviedli DPH. Pritom zo zmluvy je jasné, že sme sumu zaplatili vrátane DPH. Môžem teraz od nich žiadať vrátenie DPH? To by sme asi mali uzatvoriť nejaký dodatok k zmluve so spätnou platnosťou, že sa nebude platiť nájom za 12/2008 s DPH, je to tak? Myslím, že v zákone to niekde bolo, že sa prenajímateľ môže rozhodnúť, či bude žiadať nájom s DPH alebo bez DPH. Neviem už v ktorom § to bolo ale niekde som to čítala. Platí to ešte?
Alebo by fakt bolo lepšie odpočítať ten preplatok na účte 343 a hodiť to na 548.
Čo by ste radili?
JarkaL
26.01.10,15:34
Ak sa to neporiešilo vtedy, keď to bolo aktuálne, nechala by som to tak, nerobila by som žiadne dodatky antidatované, pre 100 € si nerob také starosti, chyba je hlavne na ich strane, oni môžu dostať pokutu. Zaúčtuj 548nedaňový/343 a máš pokoj.
azla
26.01.10,15:39
za december nemám faktúru a ani oni ju nevystavili. Môžu ju vystaviť až teraz v januári 2010 s terajším dátumom?
V nájomnej zmluve je len uvedená splatnosť a že suma nájomného je 1000,- + DPH.


Ak je v nájomnej zmluve takto napísané, potom je zo zmluvy jasné, že platiteľ sa rozhodol nájom zdaňovať (čiže nebude oslobodený).
Ak je nájom zdaňovaný je povinný vystaviť fa. Bodka.:D


Ešte sa vrátim k tomu predchádzajúcemu prípadu. Za nájom za 12/2008 mi nechú vystaviť faktúru, nemajú ju a ani neodviedli DPH. Pritom zo zmluvy je jasné, že sme sumu zaplatili vrátane DPH. Môžem teraz od nich žiadať vrátenie DPH? To by sme asi mali uzatvoriť nejaký dodatok k zmluve so spätnou platnosťou, že sa nebude platiť nájom za 12/2008 s DPH, je to tak? Myslím, že v zákone to niekde bolo, že sa prenajímateľ môže rozhodnúť, či bude žiadať nájom s DPH alebo bez DPH. Neviem už v ktorom § to bolo ale niekde som to čítala. Platí to ešte?
Alebo by fakt bolo lepšie odpočítať ten preplatok na účte 343 a hodiť to na 548.
Čo by ste radili?

Celé so to iba tak prebehla, takže môžu mi chýbať súvislosti.
Ak nebola fa - nemalo sa ani o Dph učtovať. (12/2008)
Nuž je to už na Vašom rozhodnutí, či to odúčtujete, alebo si zabezpečíte faktúru z r. 2008. (:D)


Je pravda, že nájom je oslobodený a môže byť aj zdaňovaný (ak sa prenajímateľ tak rozhodne)- § 38 ....
...ale cez tie dodatky si to nekomplikuj, lebo sa úplne zamoceš.
psps
26.01.10,15:48
ďakujem vám obom, ani neviete ako ste mi pomohli, konečne môžem kľudne spávať.:)
JarkaL
26.01.10,15:51
Tak to nerob, ničíš si zdravie pre cudzie chyby a lajdáckosť. Nestojí to za to. Určite to teba trápilo viac, ako samotných majiteľov firmy, že? Ja už za takéto trápenia platím veľkú daň na mojom zdraví, už som zmúdrela a pouč sa aj Ty.:)
MartinkoK
27.01.10,08:28
prosím Vás teraz sa mi dostali do ruky 3 došlé faktúry z decembra 2009. Môžem ich ešte zaúčtovať do roku 2009 a podať dodatočné DP k DPH za 12/2009.
Do koľkých dní sa musí podať dodatočné DP k DPH od zistenia skutočnosti?
Veľmi pekne ďakujem za radu
lenkam68
27.01.10,08:50
prosím Vás teraz sa mi dostali do ruky 3 došlé faktúry z decembra 2009. Môžem ich ešte zaúčtovať do roku 2009 a podať dodatočné DP k DPH za 12/2009.
Do koľkých dní sa musí podať dodatočné DP k DPH od zistenia skutočnosti?
Veľmi pekne ďakujem za radu
Ak si ich dostal teraz len k zúčtovaniu, ale vo firme boli už v decembri, tak môžeš podať DDP a podáš ho: ak si mesačný platca, tak v rámci podávania DP za január, ak si kvartálny tak za I. kvartál. Ale ak ste faktúru prvkýkrát obdržali až v januári, tak DDP podávať nemusíš a DPH si uplatníš v riadnom daň. priznaní. Ak ich chceš zúčtovať ešte do r. 2009, tak do 31.1 resp. 1.2.2010, pretože 31.1. je nedeľa, môžeš podať DDP k decembru 2009.
MartinkoK
27.01.10,09:02
to znamená, že ich môžem zaúčtovať k dátumu 31.12.2009 a podať dodatočné DP k DPH za 12/2009, s tým, že dátum na zistenie skutočnosti k podaniu DDP k DPH dám 27.01.2010?
psps
31.01.10,13:22
Ako zaúčtujem oneskorené faktúry? Môžem došlú faktúru, ktorá má dátum dodania v marci 2009 zaúčtovať do účtovníctva s marcovým dátumom alebo až s dátumom januárovým 2010/vtedy prišla/? DPH budem uplatňovať v 1/2010.
azla
31.01.10,13:26
Faktúra sa týka r. 2009, zaúčtuj ju do r. 2009, avšak, ak Ti prišla v januári 2010, nárok na odpočet Dph máš v období január 2010 ( v žiadnom inom).
psps
31.01.10,13:37
Môžem to zaúčtovať takto:
faktúru nahodím do knihy faktúr s dátumom 15.3.2009
do účtovného denníka mi to ide automaticky:
15.3.2009 1000,- 518/321
15.3.2009 190,- 343/321
týmto mi vznikne preplatok na 343 a ten už len odrátam z DP?
Trocha ma to mýli, lebo keď si natlačím zostavu daňových dokladov k DPH v januári tak tam tých 190,- nemám zahrnutých a vlastne aj tlačivo daňového priznania mi tlačí bez tej sumy.
Budem to musieť asi vypísať ručne.
Alebo dá sa to nejako inak zaúčtovať?
azla
31.01.10,13:56
Všetko záležií od programu. Nepoznám ten Tvoj.
Pri evidencii Dph je dôležitý aj dátum prijatia dokladu. Ak ho nahodíš s dátumom 15.3 - tak možno preto ti to neberie.

Ak by Ti to malo robiť problém v Dph, tak to zaeviduj do r.2010 - podľa dátumu prijatia. Budeš mať ošetrené Dph.

Pre účtovníctvo a daň z prijmov náklad patrí do r. 2009 - cez uzavierkové operácie to zaúčtuj ako nevyfaktúrovanú dodávku 518/326.
Došlú faktúru v r. 2010 potom zaúčtuj 326, 343/321.
psps
31.01.10,14:32
Ja robím v Abre, asi dosť neznámy program. Ak to tam nahodím pod dátumom 15.3.2009, tak to už ide všade. Nie je tam dátum prijatia. No budem to musieť napasovať.
Ešte mám jednu otázku. V roku 2009 sme presiahli obrat 331 939,19 eura. Stávame sa mesačnými platcami úž v tom období, v ktorom sme presiahli obrat alebo 1.mesačnú DPH pošlem k 25.2.2010 ?
Musím to ísť nahlásiť DÚ? Je na to nejaké tlačivo?
azla
31.01.10,15:07
Platí to isté ako v odpovedí, len odpoved je ešte v Sk .....

Spoločnosť v roku 2007 mala štvrťročné zdaňovacie obdobie na DPH. V roku 2007 prekročila obrat 10 mil.sk a pre rok 2008 sa jej zmenilo zdaňovacie obdobie na mesačné. Má povinnosť daňový subjekt oznámiť daňovému úradu tuto skutočnosť, ak áno na základe ktorého paragrafu.
Odpoveď
V zmysle § 77 ods. 1 zákona o DPH, zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac. Ak platiteľ dosiahol za predchádzajúci kalendárny rok obrat nižší ako 10 mil. Sk, zdaňovacím obdobím je v súlade s § 77 ods. 2 kalendárny štvrťrok. V prípade prekročenia obratu 10 mil. Sk v priebehu kalendárneho roka, má platiteľ povinnosť zmeny zdaňovacieho obdobia na kalendárny mesiac od januára nasledujúceho kalendárneho roka. V prípade povinnosti zmeny zdaňovacieho obdobia z kalendárneho štvrťroka na kalendárny mesiac nie je potrebné túto skutočnosť osobitne písomne oznamovať daňovému úradu, daňová správa akceptuje podanie daňového priznania za kalendárny mesiac január
psps
31.01.10,15:12
Platí to isté ako v odpovedí, len odpoved je ešte v Sk .....

Spoločnosť v roku 2007 mala štvrťročné zdaňovacie obdobie na DPH. V roku 2007 prekročila obrat 10 mil.sk a pre rok 2008 sa jej zmenilo zdaňovacie obdobie na mesačné. Má povinnosť daňový subjekt oznámiť daňovému úradu tuto skutočnosť, ak áno na základe ktorého paragrafu.
Odpoveď
V zmysle § 77 ods. 1 zákona o DPH, zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac. Ak platiteľ dosiahol za predchádzajúci kalendárny rok obrat nižší ako 10 mil. Sk, zdaňovacím obdobím je v súlade s § 77 ods. 2 kalendárny štvrťrok. V prípade prekročenia obratu 10 mil. Sk v priebehu kalendárneho roka, má platiteľ povinnosť zmeny zdaňovacieho obdobia na kalendárny mesiac od januára nasledujúceho kalendárneho roka. V prípade povinnosti zmeny zdaňovacieho obdobia z kalendárneho štvrťroka na kalendárny mesiac nie je potrebné túto skutočnosť osobitne písomne oznamovať daňovému úradu, daňová správa akceptuje podanie daňového priznania za kalendárny mesiac január
Ďakujem
lenkam68
31.01.10,16:09
Faktúra sa týka r. 2009, zaúčtuj ju do r. 2009, avšak, ak Ti prišla v januári 2010, nárok na odpočet Dph máš v období január 2010 ( v žiadnom inom).Nesúhlasím s názorom, že si DPH nemôže uplatniť "v žiadnom inom". Ak dostala faktúru po 25. januári 2010, teda po lehote na podanie DP za december prípadne za IV. kvartál 2009, môže si DPH uplatniť najskôr v januári 2010 a najneskôr v decembri 2010. Na prelome rokov, je dôležité mať na zreteli aj lehotu na podanie daň. priznania. Aspoň ja tomu tak rozumiem z citácie zákona.
§ 51
Uplatnenie práva na odpočítanie dane


(1) Právo na odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ uplatniť, ak


a) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. a) má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71,
b) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) je daň uvedená v záznamoch podľa § 70,
c) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. c) má faktúru od dodávateľa z iného členského štátu a v prípade premiestnenia tovaru platiteľa z iného členského štátu do tuzemska doklad o premiestnení tovaru,
d) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. d) má dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom je platiteľ uvedený ako príjemca alebo dovozca.

2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d)najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.
azla
31.01.10,22:47
lenkam68, nemôžeš citovať iba časť môjho príspevku.:D

Moja odpoved bola na konkrétnu otázku psps:

Ako zaúčtujem oneskorené faktúry? Môžem došlú faktúru, ktorá má dátum dodania v marci 2009 zaúčtovať do účtovníctva s marcovým dátumom alebo až s dátumom januárovým 2010/vtedy prišla/? DPH budem uplatňovať v 1/2010.

Dátum dodania: 15.3.2009
Dátum prijatia faktúry: január 2010

...a teraz zo zákona

Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d).

Počas roku 2009 (ak by mal doklad) sa môže rozhodnúť uplatniť si právo na odpočítanie dane v ktoromkoľvek mesiaci roka 2009počnúc marcom 2009, najneskôr však v decmbri 2009.

psps nemal doklad, lebo doklad obdržal až v januári 2010, preto si už nemôže vyberať a právo na odpočítanie dane si môže uplatniť v mesiaci v ktorom obdržal doklad. - preto som napísala, že iba v januári - lebo to bola odpoved na jeho otázku.
lenkam68
01.02.10,08:44
V otázke nie je uvedený presný januárový dátum, kedy faktúru dostal a ja som chcela upozorniť, že na prelome rokov je dôležitý dátum lehoty na podanie daň. priznania 25.1. - teda záleží, či dostanem faktúru do 25. januára, vtedy si musím uplatniť DPH za december - ... ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d)., alebo až po 25.1., kedy si uplatním DPH za január.
Nesprávne som uviedla, že najneskôr za december 2010 (v príspevku som to škrtla). Ak si neuplatní DPH v januári, musí podať DDP k januáru 2010.
MartinkoK
05.02.10,09:45
Stále v tom nemám akosi jasno, po kontrole pohľadávok a záväzkov sme zistili, že nám chýba došlá faktúra, je z obdobia 5/2009, dostala som ju 29.01.2010, čiže ju zaúčtujem do roku 2009 a DPH si môžem odpočítať v 1/2010?
Tweety
05.02.10,09:47
Stále v tom nemám akosy jasno, po kontrole pohľadávok a záväzkov sme zistili, že nám chýba došlá faktúra, je z obdobia 5/2009, dostala som ju 29.01.2010, čiže ju zaúčtujem do roku 2009 a DPH si môžem odpočítať v 1/2010?
Aby si v tom mala akosi jasno: zaúčtuješ ju do roku 2009 s nárokom na odpočet dph v januári 2010.
MartinkoK
05.02.10,10:07
Ďakujem
psps
07.02.10,08:48
Ahojte, poradíte mi ešte? Ako mám správne opraviť DPH za 1.Q.2009. Idem ju opraviť až teraz, lebo som si to všimla až pri uzávierke. Na začiatku roku máme zle účtované zahraničné faktúry. Je na nich zlý prepočet kurzom. A ešte pri jednej faktúre sme si neuplatnili DPH. Mám poslať opravné a opraviť všetky riadky, kde nastala chyba? Alebo mám poslať dodatočné a doplniť len rozdiely? Vznikne mi preplatok, takže na riadok 27 a 32 dám mínusové hodnoty alebo povýšim r.29 ?
Iwett
07.02.10,09:53
Ahojte, poradíte mi ešte? Ako mám správne opraviť DPH za 1.Q.2009. Idem ju opraviť až teraz, lebo som si to všimla až pri uzávierke. Na začiatku roku máme zle účtované zahraničné faktúry. Je na nich zlý prepočet kurzom. A ešte pri jednej faktúre sme si neuplatnili DPH. Mám poslať opravné a opraviť všetky riadky, kde nastala chyba? Alebo mám poslať dodatočné a doplniť len rozdiely? Vznikne mi preplatok, takže na riadok 27 a 32 dám mínusové hodnoty alebo povýšim r.29 ?
Opravné sa podáva iba ak zistíš chybu do dňa podania riadneho. Ak po tom období , tak už dáš len dodatočné za obdobie, kedy vznikla chyba. Vypisujú sa všetky riadky ako majú byť správne, a do posledného sa dá údaj, o ktorý sa líši dodatočné od riadneho.
psps
16.02.10,14:15
Mám faktúru ktorá je za nájom na 1.Q.2010. Dátum dodania je 19.11.2009. Faktúra prišla 2.2.2010.
Do účta som ju dala s dátumom 19.11.2009 ako 381/321. Môže byť?

DPH si odpočítam v DP za január/lebo som ešte neposlala DP za 1-2010/ alebo za február/lebo prišla 2.2./ ?
azla
16.02.10,14:58
Mám faktúru ktorá je za nájom na 1.Q.2010. Dátum dodania je 19.11.2009. Faktúra prišla 2.2.2010.
Do účta som ju dala s dátumom 19.11.2009 ako 381/321. Môže byť?

DPH si odpočítam v DP za január/lebo som ešte neposlala DP za 1-2010/ alebo za február/lebo prišla 2.2./ ?

Ak firma obdrží faktúru s dátumom dodania 19.11.2009 dňa 2.2.2010 - Dph si môže odpočítať v mesiaci, kedy faktúru obdržala. V tomto prípade v 2/2010. Všeobecne.

Kedy bola faktúra za nájom vystavená ?
Veľmi nechápem:confused: ako môže mať faktúra za 1.Q.2010 dátum dodania 19.11.2009.
Dodanie služby za I.Q.2010 začína od 1.1.2010 a končí 31.3.2010.

Podľa zákona platného v r. 2009 deň dodania pri opakovane dodanej službe bol najneskôr 31.3.2010.
(nemyslím si, že mohol byť skôr ako 1.1.2010; sú však aj iné názory)

Podľa zákona platného v r. 2010 deň dodania pri opakovane dodanej službe je 31.3.2010.

Nie som si istá, či maš v ruke doklad so správnym dátumom dodania.
JarkaL
16.02.10,15:02
psps, to je ako v nekonečnej detektívke, keď vidím, že si pridala niečo do tejto témy, otváram ju s napätím, aký dátum dodania zas vymyslel Tvoj prenajímateľ... Kam na to chodí? Prečo nevezme do ruky zákon o DPH?
psps
16.02.10,15:24
Ak firma obdrží faktúru s dátumom dodania 19.11.2009 dňa 2.2.2010 - Dph si môže odpočítať v mesiaci, kedy faktúru obdržala. V tomto prípade v 2/2010. Všeobecne.

Kedy bola faktúra za nájom vystavená ?
Veľmi nechápem:confused: ako môže mať faktúra za 1.Q.2010 dátum dodania 19.11.2009.
Dodanie služby za I.Q.2010 začína od 1.1.2010 a končí 31.3.2010.

Podľa zákona platného v r. 2009 deň dodania pri opakovane dodanej službe bol najneskôr 31.3.2010.
(nemyslím si, že mohol byť skôr ako 1.1.2010; sú však aj iné názory)

Podľa zákona platného v r. 2010 deň dodania pri opakovane dodanej službe je 31.3.2010.

Nie som si istá, či maš v ruke doklad so správnym dátumom dodania.
Ja viem, že ten doklad nie je správny, ale myslím, že to nie je moja vec, ale vec tej firmy, veď oni to majú zle.
Vieš koľko mám takýchto zlých faktúr? Najskôr som to obvolávala, ale keď mi v niektorej firme povedia, že oni to už majú tak nahodené a odvedené a opravovať to nebudú. A môžem sa ja potom odvolávať na zákon, proste keď nemajú záujem sa do toho zákona ani kuknúť, tak čo už. Už sa mi nechce na takého blbé faktúry míňať kredit.
Už riešim len moju situáciu a často tu na porade a moc moc ďakujem za odpovede.
psps
16.02.10,15:28
psps, to je ako v nekonečnej detektívke, keď vidím, že si pridala niečo do tejto témy, otváram ju s napätím, aký dátum dodania zas vymyslel Tvoj prenajímateľ... Kam na to chodí? Prečo nevezme do ruky zákon o DPH?
No niektorí sú lenivý a radšej to budú mať zle ako sa zamyslieť.
To nie je len jeden prenajímateľ, tých firiem je naozaj dosť čo majú zle faktúry. Niektorý ani netušia, že sa menil zákon o DPH. A koniec koncov aj ja si to tu vždy radšej nechám odsúhlasiť.
Díky za odpovede.
gabi2
16.02.10,15:41
Faktúra došla 10.1.2010 s dátumom dodania 31.12.2009. Do decembra sme DPH nezahrnuli, máme podať opravné za 12/09alebo si môžeme uplatniť DPH v 1/2010. Doteraz som asi žila v mylnej predstave, že si DPH môžem uplatniť v ktoromkoľvek mesiaci v ktorom sa zistí chyba. ( ešte,že také prípady nie sú, až teraz) Srdečná vďaka za radu a rozjasnenie. Gabi
lenkam68
16.02.10,16:06
Mali by ste podať dodatočné daň. priznanie za 12/2009 (nie opravné, to sa podáva len ak zistíš chybu do lehoty na podanie daň. priznania), pretože faktúru ste obdržali 10.1., teda do uplynutia lehoty (do 25.1.2010) na podanie daň. priznania za december 2009 ste mali doklad.
azla
16.02.10,16:20
Ak by tákáto faktúra "došla" po termíne na podane DP za 12/09 a v knihe došlých faktúr by bola "zaevidovaná" až 26.1.2010 - môžeš uplatniť odpočet v 1/2010 .
books
18.02.10,11:54
Možno sa Vám bude zdať,že sa pýtam blbo.Ale potrebujem spraviť dodatočné DPH za rok 2007 a 2008(zistili sme,že tam máme chybu).
Použijem tlačivá na dodatočné DPH,také aké vtedy platili v rokoch 2007 a 2008?
Ďakujem.
azla
18.02.10,11:59
Áno.
Na DDP sa používajú tlačivá platné pre rok ku ktorému robíš DDP.
books
18.02.10,12:01
Áno.
Na DDP sa používajú tlačivá platné pre rok ku ktorému robíš DDP.

Ďakujem,už som ich aj vypísala,ale potrebovala som sa uistiť.