zoi
24.01.10,19:13
Dobrý večer, robím VFA za službu/prepravu do Čiech.Fakturujem bez dane.
V minulom roku som písala text: Oslobodené do DPH §16 odst.1 zák.523/2005
Platiteľom dane je odberateľ. Ako by to správne malo byť od.1.1.2010?
§15odst.1 ?

Ďakujem. Gabika
zoi
24.01.10,19:20
Nepomôže nikto?
chanell
24.01.10,19:30
Vidíš, nad takýmto niečím som sa nezamyslela, ale asi sa nedá na nič iné odvolať, len na § 15 ods. 1
tuta
24.01.10,19:33
Podľa zákona o dani z príjmov § 73 faktúra musí obsahovať aj

h) odkaz na články 193 až 196 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19. decembra 2006 alebo informáciu, že osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je služba dodaná.

Čo tak uviesť:

"Podľa čl. 196 a 44 Smernice 2006/112 ES je miesto plnenia ČR. Daň je povinný priznať a zaplatiť odberateľ".
Rozalka
24.01.10,19:35
Ustanovenia o faktúre sa nezmenili:
h) odkaz na články 193 až 196 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19. decembra 2006 alebo informáciu, že osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je služba dodaná.

Tebou uvádzaný odkaz na príslušný § bol zmenený zákonom 593/2007 s účinnosťou od 1.1.2008