S.Ch.
25.01.10,11:53
Dobrý deň, prosím Vás, mohli by ste mi poradiť?: Mám prijatú faktúru, ktorá mi prišla dnes 25.01.2010. Dátum dodania je december 2009. Keďže už mám podané daňové prizanie za DPH za 12/2009, môžem si uplatniť odpočítanie DPH z tejto faktúry aj v januári 2010? Myslím že áno, len pre istotu sa pýtam, vzhľadom na to, že sa menil §51 zákona o DPH. Ďakujem.
Anja111
25.01.10,11:55
Dobrý deň, prosím Vás, mohli by ste mi poradiť?: Mám prijatú faktúru, ktorá mi prišla dnes 25.01.2010. Dátum dodania je december 2009. Keďže už mám podané daňové prizanie za DPH za 12/2009, môžem si uplatniť odpočítanie DPH z tejto faktúry aj v januári 2010? Myslím že áno, len pre istotu sa pýtam, vzhľadom na to, že sa menil §51 zákona o DPH. Ďakujem.
Áno, môžeš...
Vlastas
26.01.10,10:19
Áno, môžeš...

A keď som dnes po niekoľkých urgenciách obdržala faktúru vystavenú v 11/09,
môžem ju uplatniť v januári 2010.
azla
26.01.10,10:29
A keď som dnes po niekoľkých urgenciách obdržala faktúru vystavenú v 11/09,
môžem ju uplatniť v januári 2010.

Ak dnes, t.j. 26.1. - po termíne na podanie DP za 12/2009 obdržíš faktúru, odpočet uplatníš v období, kedy si faktúru obdržala - 1/2010.


§ 51

(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.
Vlastas
26.01.10,12:17
Veľká vďaka Azla.
kovex
26.01.10,12:21
Ja som dnes tiež dostala faktúru z mája 2009, vyžiadala som si ju, nakoľko som zistila podľa inventárizácie pohľadávok, že ju nemám, kam s ňou? DPH do januára? a ináč zaúčtovať do starého roku? Ďakujem
azla
26.01.10,13:16
Presne tak.
Náklady do r. 2009
Odpočet Dph r. 2010
kovex
26.01.10,13:26
Ďakujem veľmi pekne, už sa mi nedá pridať bodík, lebo som vám dala vyššie, ešte raz ďakujem.