Žana
25.01.10,21:40
Dobrý deň,
právnická osoba uhradila mesačné preddavky na daň z príjmu za 11/09 a 12/09 v januári 2010. Potrebovala by som poradiť, ako má správne vyzerať účtovanie na účte 341, aby sa konečný zostatok k 31.12.2009 na účte 341 rovnal nedoplatku príp.preplatku v príslušnom riadku DP, t.j. akým účt.zápisom dostať úhradu preddavku v r.2010 na účet 341 v r.2009, aby zostatok na účte nadväzoval na daňové priznanie za r.2009.
Ďakujem
IvoM
26.01.10,10:11
Pokiaľ viem tak platba preddavku sa účtuje len 341AE/221 prípadne 341AE/211, ale asi zaúčtovaním preddavku zaplateného v 2010 a uplatneného za rok 2009 cez 341/345 by sa nič nepokazilo :)
azla
26.01.10,10:44
Dobrý deň,
právnická osoba uhradila mesačné preddavky na daň z príjmu za 11/09 a 12/09 v januári 2010. Potrebovala by som poradiť, ako má správne vyzerať účtovanie na účte 341, aby sa konečný zostatok k 31.12.2009 na účte 341 rovnal nedoplatku príp.preplatku v príslušnom riadku DP, t.j. akým účt.zápisom dostať úhradu preddavku v r.2010 na účet 341 v r.2009, aby zostatok na účte nadväzoval na daňové priznanie za r.2009.
Ďakujem

Podľa môjho názoru učtovať môžeš iba v obdobiach tak, ako bolo platené.

r. 2009 - iba tie preddavky, ktoré boli zaplatené v r. 2009 ...........341/221

r. 2010 - preddavky, ktoré boli zaplatené v r. 2010 (bez ohľadu, že to boli oneskorené preddavky za r.2009) 341/221

Účtovanie v r. 2009
Predpis dane za r. 2009 ....................... 591/341
odpočet preddavkov............................ 341x/341y ...iba zaplatené v r.2009
Účtovanie v r. 2010
*odpočet preddavkov ..............................341x/341y...ktoré boli zaplatené v r. 2010 na daň r. 2009
* úhradu nedoplatku dane (ktorá sa vyrovnáva do 31.3.2010)
Žana
27.01.10,08:28
Ďakujem za radu, tiež sa mi zdá takéto účtovanie logické, ale môj problém spočíva v tom, že musím odovzdať výkazy do banky kvôli kontokorentu. Výsledky k 31.21.09 budú skreslené a nepravdivé, pretože výška preddavkov je taká vysoká, že v DP bude v našej firme figurovať preplatok, a vo výkazoch vysoký nedoplatok.
Pokiaľ by ste mi vedeli poradiť, ako mám túto situáciu riešiť, bola by som rada, lebo s tým nemám vôbec skúsenosti. Sú vlastne moje vedomosti ohľadne započítania preddavkov zaplatených až v r.2010 do DP za r.2009 správne? Kde by som sa mohla dočítať viac?
Ďakujem
evina
27.01.10,09:40
Ďakujem za radu, tiež sa mi zdá takéto účtovanie logické, ale môj problém spočíva v tom, že musím odovzdať výkazy do banky kvôli kontokorentu. Výsledky k 31.21.09 budú skreslené a nepravdivé, pretože výška preddavkov je taká vysoká, že v DP bude v našej firme figurovať preplatok, a vo výkazoch vysoký nedoplatok.
Pokiaľ by ste mi vedeli poradiť, ako mám túto situáciu riešiť, bola by som rada, lebo s tým nemám vôbec skúsenosti. Sú vlastne moje vedomosti ohľadne započítania preddavkov zaplatených až v r.2010 do DP za r.2009 správne? Kde by som sa mohla dočítať viac?
Ďakujem

Zákon o správe daní a poplatkov hovorí, že s daňou započítavaš preddavky zaplatené za zdaňovacie obdobie, t.j. tie zaplatené v oku 2009. Tie zaplatené v roku 2010 by sa mali už započítať na daň 2010. Riešila by som to dohodou so správccom, aby som to mala čisté o povolenie započítať i tie preddavky zaplatené v 2010.Co sa banky týka s tým nespravíš nič.

§ 66
(4) Po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň započítavajú na úhradu dane.