SERVIS
26.01.10,11:44
Dobrý deň, chcem poprosiť o radu ako by som mala doriešiť nasledovné.
V roku 2005 sme opravovali našu budovu ktorú máme v prenájme ale ju neodpisujeme. Ja som náklady /radiatory, kvádre, cement../ účovala na 511/321, čo mi daňová kontrola vytkla a musela som to zaradiť a odpisovať.
Teraz som zistila že síce odpisujem na účtoch 551/082, ale neurobila som zaradenie na účtoch 021/041 a teraz mi to chýba v súvahe. Môžem to po takej dobe urobiť teraz? Ďakujem.
betka
09.02.10,23:04
Ja len stroho a otázkou.
Môžem účtovať na 551=odpis majetku, ak nemám kartu?
Z čoho mi vznikne náklad=odpis??

Uznávam, že Vám DK vytkla 511, pretože tento účet súvisí s opravami. Môžem niečo opravovať, ak nemám súhlas od prenajímateľa?
čo vyplýva pre prenajímateľa z Vášho účtovania na 511? Nepeňažný príjem nad rámec.

Ak ste vykonávali TZ na nehnuteľnosti, mali ste o ňom účtovať ako o inom majetku, teda TZ vykonávanom nájomcom, pričom je potrebný tento súhlas.

Treba opravovať chyby minulých účtovných období. Ak nemáte schválenú UZ, ešte môžete knihy otvoriť.
SERVIS
15.02.10,08:00
Ďakujem, Betka, nebola by si taká dobrá a nenaznačila mi ako konkrétne by som na to mala ísť? Fakt si neviem vybrať postup, ako spraviť zápis na opravu min. období. Ďakujem.