Sofia0307
26.01.10,19:20
Som registrovaný DPH v SR. Vykonávam zváračské práce prostredníctvom slovenskej firmy (nie je platca DPH) v Nemecku? Kde mám v tomto prípade platiť DPH?
Ďakujem