tulila
27.01.10,08:50
ahojte,

podala som DPH za 12/2009 a teraz pri inventarizácií som zistila,že nemá všetky došlé fa. Firma od ,ktorej berieme tovar mi ich poslala je tam zd plnenie 11/2009 V poradcovi som čitala ,že z fa s dátumom zdan.plnenie 2009 si možem uplatniť DPH najneskor 12/2009,takže musim podať dodatočne DP k DPH??? a možem to dať do 12/2009

Dík
vikinka
27.01.10,09:51
Áno,urobiť dodatočné DP a uplatniť v 12/09.
accountant
27.01.10,10:50
a nemožem si to uplatniť až v januari 2010 keď som doklad dostal až teraz a aj faktura je vydana v januari a len datum daňovej povinnosti je 12/09? Dakujem
vikinka
27.01.10,11:00
§ 51
Uplatnenie práva na odpočítanie dane
Na začiatok


(1) Právo na odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ uplatniť, ak

a) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. a) má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71,
b) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) je daň uvedená v záznamoch podľa § 70,
c) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. c) má faktúru od dodávateľa z iného členského štátu a v prípade premiestnenia tovaru platiteľa z iného členského štátu do tuzemska doklad o premiestnení tovaru,
d) pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. d) má dovozný doklad potvrdený colným orgánom, v ktorom je platiteľ uvedený ako príjemca alebo dovozca.

(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.
lenkam68
27.01.10,12:56
a nemožem si to uplatniť až v januari 2010 keď som doklad dostal až teraz a aj faktura je vydana v januari a len datum daňovej povinnosti je 12/09? Dakujem
Môžeš, ak ti faktúra prišla po 25. januári 2010

§ 51 ods. 2
2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.
lenkam68
27.01.10,12:59
ahojte,

podala som DPH za 12/2009 a teraz pri inventarizácií som zistila,že nemá všetky došlé fa. Firma od ,ktorej berieme tovar mi ich poslala je tam zd plnenie 11/2009 V poradcovi som čitala ,že z fa s dátumom zdan.plnenie 2009 si možem uplatniť DPH najneskor 12/2009,takže musim podať dodatočne DP k DPH??? a možem to dať do 12/2009

Dík

Ak si faktúry dostala až v januári a zúčtuješ ich za r. 2010, nemusíš podávať DDP za december, ale uplatníš si DPH v januári. Je vhodné, ak si odložíš obálku, na ktorej je dátum podania na pošte, ktorá ti bude služiť ako doklad o tom, že si faktúry dostala až v januári. DDP by si podala len v tom prípade, ak ich chceš mať aj účtovne v r. 2009.