77Miriam
27.01.10,11:51
1. preprava z SK do CH (tretia krajina) - preprava v dňoch 4.1.-5.1
2. preprava z SK do NL (EÚ) - preprava v dňoch 4.1.-5.1
3. preprava z SK do SK - preprava v dňoch 4.1.-5.1
fakturujeme pre odb. SK vo všetkých troch prípadoch, faktúry od dopravcov zatiaľ nemám. Potrebujem vystaviť faktúry pre odb..Dátum zdn. plnenenia na faktúre uvádzam v bode č. 1 a 2 5.1.2010 a vystavenia najneskôr do 20.1.2010? V bode č. 3 - vystavenie s dátumom zdn. plnenia ostáva na deň vystavenia faktúry? Kedy vlastne môžem fakturovať´pre odb. (sme zasiel. spol.), keď od dopravcov faktúry nemám načas a potrebujem faktúrvať pre odb.
Lubo44
27.01.10,21:50
podľa mňa môžeš fakturovať hneď po dodaní služby, max. do 15 dní od jej poskytnutia. teda ak je tovar prepravený môžeš vystaviť faktúru. nezáleží na tom, či ti tvoj dodávateľ vystavil faktúru alebo nie. to si už musíš pourgovať ty. ale na tvoju fakturáciu to nemá vplyv. dátum zdaniteľného plnenia by mal byť dátum ukončenia služby t.j. 5.1.2010 vo všetkých prípadoch. normálne poskytnutie služby, miesto dodania služby je vo všetkých prípadoch tuzemsko (ak je odberateľ registrovaný pre DPH na Slovensku)
77Miriam
28.01.10,09:46
Podľa novely zákona o dph pri nakúpených službách zo zahraničia platí nové pravidlo pre vznik daňovej povinnosti pri samozdanení a to, že za deň dodania služby sa už nepovažuje deň vyhotovenia faktúry, ale deň dodania. Ale, čo ak dopravca uvedie nesprávny dátum na faktúre? Budem samozdaňovať dátumom, ktorý uviedol dopravca, alebo budem postupovať v zmysle novely zákona o dph §19 ods. 2 a samozdaňovať budem dátumom, kedy bola preprava ukončená? V predošlom príspevku som správne neuviedla odberateľa, lebo vlastne k zmene dátumu dodania dochádza len, ak sú tieto služby fakturované do EÚ, tretie štáty - vtedy platí, že dátum dodania a vystavenia nie je zhodný a v prípade, ak fakturujem odb. SK, dátum vystavenia a dodania je zhodný (čiže tu dátum dodania môžem posunúť a najneskôr však mi daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca). Napr:
preprava dňa 4.1-5.1, SK-SK, pre odb. SK, dopravca SK
preprava dňa 4.1-5.1, SK-NL, pre odb. SK, dopravca EÚ
preprava dňa 4.1-5.1, NL-D, pre odb. EÚ, dopravca SK
preprava dňa 4.1-5.1, NL-D, pre odb. EÚ, dopravca EÚ
Aké by boli správne dátumy u dopravcu a odberateľa vo všetkých štyroch prípadoch?
S.Ch.
21.05.10,09:21
To by som aj potrebovala vedieť, kedy mám samozdaniť, keď dopravca uviedol nesprávny dátum na faktúre. Český dopravca dopravu uskutočnil dňa 24.04.2010, ale na faktúru uviedol dátum vystavenia: 6.5.2010 aj dátum uskutočnenia zdaniteľného prípadu: 6.5.2010. Teraz idem vystaviť DPH za apríl a neviem, či to mám samozdaniť už v apríli alebo až v máji. Som skôr toho názoru, že v apríli, pretože samozdandanie služby musím spraviť, aj keď nemám k dispozícii faktúru. Vedeli by ste mi prosím poradiť? Ďakujem.
(P.s. - dodávateľ faktúru už nebude prerábať)
betka85
26.05.10,02:15
Prosím, Vás chcela by som sa spýtať je nutné na faktúre vypisovať dátum dodania? Mám MRP.
KEJKA
26.05.10,07:01
Ak dátum dodanie=dátum vystavenia, tak netreba. Obvykle sa to však nestíha............